...

Een nieuwe studie van ING België heeft de belangrijkste motoren van de Belgische goederenexport vanuit macro-economische en sectorale hoek onderzocht. Van de 100 productgroepen zijn er 30 goed voor 87 procent van de gehele uitvoer. Drievierde van de uitvoer zit trouwens geconcentreerd in 11 productgroepen. Vier nemen daarbij de leiding: geneesmiddelen, brandstoffen, kunststoffen en auto's. Vier hoofdsectoren Bij die vier hoofdsectoren zijn er drie wiens aandeel in de laatste tien jaar is verdubbeld, bij geneesmiddelen zelfs verdrievoudigd. Alleen de export binnen de autosector is niet zo snel gegroeid. Uit die exportwaarde kunnen we echter niet concluderen dat België zijn industriële activiteit in die sectoren gespecialiseerd heeft. "Zo valt ook de groei van de exportwaarde van geneesmiddelen, die in tien jaar vervijfvoudigd is, niet te verklaren door de strikte volumegroei, noch door de prijsstijging op de geneesmiddelenmarkt", zegt Philippe Ledent van ING. "We moeten dus gaan kijken naar de almaar grotere specialisatie van de Belgische farma-industrie in de productie van medicijnen met een grote toegevoegde waarde." Doorvoer en stockering Een bijkomende factor is het feit dat België, binnen de geneesmiddelensector, van groot belang is als doorvoer- en stockeringsland. Dat tekent de cijfers van de uitvoer ook grondig. Al blijft het een feit dat België veel meer geneesmiddelen exporteert dan importeert en de balans nog altijd in het voordeel van de export ligt.