...

Volgens een uitgebreid onderzoek van TNS Sofres hebben de Fransen nooit getwijfeld aan hun pillen. 82 procent van de ondervraagden zegt dat hij vertrouwen heeft in zijn geneesmiddelen, zeker in de producten die op voorschrift (94 %) of terugbetaald (93 %) zijn. De Fransen verbinden geneesmiddelen vooral met positieve termen (zorg, genezing) en OTC met 'verlichting'. Maar zelfs al vinden de Fransen dat een generisch geneesmiddel een medicijn is als een ander, toch meent meer dan een kwart dat ze niet dezelfde doeltreffendheid hebben. Beeld van de industrie Is de Franse farmasector er, na de Mediator-affaire , in geslaagd om een aantal pluimen op zijn hoed te redden? Voor niet minder dan 85 procent van de Fransen zijn de farmabedrijven onmisbaar omdat ze een primordiale rol spelen in de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen. Acht op de tien ondervraagden geloven wel dat de bedrijven meer bezorgd zijn over hun inkomsten dan over de zieken en 76 procent denkt dat ze alleen maar onderzoek doen naar pillen die zullen renderen.