...

Zeker ouderen, zieken en chronisch zieken zijn er erg gevoelig aan. Bovendien verhinderen bepaalde geneesmiddelen ook dat het lichaam zelf aan een goede temperatuurregeling gaat doen. Voorbeelden daarvan zijn antidepressiva en geneesmiddelen die inwerken op hart- en bloedvaten. Bij extreme warmte kunnen deze laatste de zout- en waterhuishouding verstoren. De patiënt zweet daardoor te weinig, krijgt symptomen van uitdroging en kan onwel worden.DiureticaBijzondere aandacht moet overigens gaan naar diuretica. Bij hitte is het beter de patiënt aan te raden om extra veel te drinken en eventueel samen met de arts de dosering te herzien om uitdroging te voorkomen.Tot slot nog dit: geneesmiddelen mogen niet blootgesteld worden aan temperaturen boven de 25 graden. Daarom is het aan te raden om ze bij hitte op een veilige, droge en minder warme plaats op te bergen.