...

En net zoals andere Europese landen probeert Denemarken nu voor een oplossing te zorgen. Denemarken kent immers maar één apotheek per 17.000 inwoners en dat is veel te weinig. De Deense overheid heeft nu een economisch plan voorgesteld dat een einde moet maken aan de meest prangende problemen. Zo wil de overheid apothekers die bereid zijn om zich in ruraal gebied te vestigen, een subsidie geven. Apothekers die nu al in dunbevolkt gebied hun beroep uitoefenen, krijgen een bijpassing van hun loon via het gelijkheidsfonds. Stockproblemen wil de overheid dan weer oplossen door bepaalde farmaceutische producten in supermarkten en tankstations te laten verkopen.