...

De allernieuwste site www.meamedica.fr vraagt aan de patiënten-internauten om hun voorgeschreven geneesmiddelen te noteren. De bedoeling van het project, dat door Insight Pharma Services in gang werd gestoken, is - zo zeggen ze toch zelf - om de patiënt te ondersteunen bij het gebruik van zijn geneesmiddelen en via internet advies en ervaringen met andere gebruikers te delen. Op lange termijn zou er een internationaal platform worden opgericht. De site is trouwens nu al in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk actief. Via een online vragenlijst kan de patiënt zijn mening over een bepaald geneesmiddel geven. Hij kan er zelfs 'sterren' aan toekennen, gaande van één tot vijf. Hij oordeelt over de doeltreffendheid, de bijwerkingen en het gebruiksgemak van het geneesmiddel. Nadat de antwoorden door een apotheker gevalideerd werden, worden ze publiek op de site geplaatst en kunnen ze gemakkelijk door andere internetgebruikers worden geconsulteerd. Die kan ofwel de naam van het geneesmiddel invoeren, ofwel de categorie van het geneesmiddel gebruiken. Op dit ogenblik heeft dit initiatief nog geen enkele reactie opgeroepen van de officiële instanties. Het Franse Afssaps (het equivalent van het Belgische FAGG) plant daarentegen zelf een gelijkaardig project waarbij de patiënt via internet bijwerkingen deelt met andere patiënten.