...

Mensen met chronische aandoeningen zoals cardiovasculair lijden en respiratoire aandoeningen, patiënten met chronische nierinsufficiëntie, de ziekte van Parkinson of met ernstige mentale stoornissen... zij zijn extra kwetsbaar bij deze warmte. Bepaalde geneesmiddelen kunnen daarenboven de effecten van de warmte nog eens verhogen. Ze helpen een hitteslag uitlokken of de neveneffecten ervan worden heftiger. Soms is het zelfs noodzakelijk om de medicatie tijdelijk te verminderen of te stoppen. Geneesmiddelen die een hitteslag helpen uitlokken of de effecten ervan verergeren zijn de volgende: