...

Einde juni publiceerde het FAGG zijn jaarverslag over 2021, "het jaar waarin we beetje bij beetje terugkeerden naar onze normale manier van werken." Al vergde covid ook vorig jaar nog heel wat tijd en middelen. Zo ondersteunden inspecteurs en controleurs van het agentschap bijvoorbeeld de opleiding en de inspectie van de vaccinatiecentra en de aanpassing van de wetgeving. Daarnaast zette men de laatste rechte lijn in op het vlak van de implementatie van nieuwe Europese wetgeving inzake diergeneesmiddelen, klinische proeven, medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica.Het jaarverslag bevat uiteraard een schat aan cijfermateriaal. Zo leren we dat het agentschap in 2021 43.354 meldingen binnenkreeg van bijwerkingen, een groot deel daarvan had betrekking op covid-19-vaccins.Voorts voerde de speciale onderzoekseenheid van het FAGG ook 332 onderzoeken uit naar illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Men behandelde 609 aanvragen voor klinische proeven en er werden 257 vergunningen toegekend voor grondstoffen voor magistrale en officinale bereidingen. Het jaarverslag laat uiteraard ook Xavier De Cuyper, de bijna afscheidnemende, adminstrateur-generaal van het FAGG aan het woord. Naast een dankwoord wijst hij er onder meer op dat de inzet van het agentschap "geleid heeft tot concrete oplossingen in tal van complexe vraagstukken en bij moeilijke situaties van onze medeburgers."https://jaarverslag.fagg.be/