...

Deze maatregelen kunnen op weinig begrip rekenen. "Dit verbod is veel te drastisch. Het houdt geen rekening met de jarenlange ervaring. Bovendien wordt de adviserende rol van de apotheker bij de keuze van voorschriftvrije geneesmiddelen totaal miskend", luidt de felle kritiek. Ook bij de Raad van State is door verschillende bedrijven klacht ingediend. Rondetafel Apothekersvereniging KAVA organiseerde vorige week een rondetafelgesprek over deze materie. Ze vraagt dat het 'veld' eindelijk zou gehoord worden. "De studies waarop het huidige advies zich baseert, hebben vooral betrekking op de Amerikaanse situatie. Er wordt daarbij totaal geen rekening gehouden met de typische Belgische setting, waar een universitair opgeleide apotheker de patiënt begeleidt en adviseert, voor hij antitussiva aflevert", schrijft prof. Theo Lescrinier (Universiteit Antwerpen). Doorlichting BACHI gaf professor Lies Leemans (hoofddocente Farmacotherapie van Zelfzorgmedicatie aan de VUB en General Manager van het medisch communicatiebedrijf aMACE) de opdracht om de studies waarop het FAGG haar beslissing stoelde, grondig door te lichten. Haar conclusies laten geen ruimte voor twijfel. "De studies waarnaar verwezen wordt, hebben onder meer betrekking op samengestelde preparaten die in België al lang niet meer op de markt zijn. De paar gevallen van toxiciteit die belicht worden, hebben bovendien betrekking op zuigelingen, voor wie antitussiva sowieso niet aangewezen zijn. Er worden bij correct gebruik geen veiligheidsproblemen bij kinderen boven de twee jaar gesignaleerd. Ook het argument dat door gebruik van hoestsiropen de diagnose van bepaalde aandoeningen zouden worden gemist, wordt in verscheidene studies tegengesproken", zegt professor Leemans. Academisch Ook vanuit de academische wereld gaan er stemmen op om het advies te herzien maar op een brief met inhoudelijke bezwaren die de universiteiten van Antwerpen en Leuven al vorig jaar aan het FAGG stuurden, kwam geen reactie. Professor Leemans onderzocht de studies die ten grondslag liggen aan het geplande verbod. Haar onderzoek weerlegt de aangehaalde argumenten van het FAGG. "Het FAGG zegt dat er te weinig evidentie is rond de effectiviteit. Dit is kort door de bocht. Er zijn te weinig studies die aan de huidige strenge evidence based normen voldoen. Logisch, deze stoffen zijn al decennia lang op de markt. De meeste effectiviteitsstudies dateren uit de jaren 60 en 70, toen klinische studies minder strikt werden gevoerd. Maar daarom zeggen dat ze niets waard zijn is kortzichtig." Veiligheidsstudies "De veiligheidsstudies die er zijn, hebben overwegend betrekking op de Amerikaanse en Britse situatie. Hier worden voorschriftvrije geneesmiddelen uitsluitend in de apotheek en na persoonlijk advies meegegeven. Evidence based is belangrijk, maar dat zijn praktijkervaringen met deze hoestmiddelen ook! Daaruit blijkt dat er geen klachten zijn rond veiligheid. Ook met de redenering dat een kind met een droge hoest naar de dokter moet, omdat dit symptoom naar astma of reflux zou kunnen verwijzen, spreekt het FAGG zichzelf tegen. Uit de literatuur blijkt immers dat droge hoest in de meeste gevallen banaal en tijdelijk is. Apothekers weten - aan de hand van gerichte (zogenaamde WHAM-) vragen - wanneer ze moeten doorverwijzen en doen dat ook. Elk kind met droge hoest meteen naar de huisarts sturen, zou vooral tot extra werk leiden in huisartspraktijken en een ernstige meerkost voor de overheid." Ook bij de industrie is er vooral onbegrip. "Jaarlijks worden in België 6 à 7 miljoen hoestsiropen verkocht, zonder enige klacht. Als het verbod wordt ingevoerd zal dit onherroepelijk bij bedrijven leiden tot personeelsinkrimping", aldus BACHI. Rol van de apotheker Welke rol wil de overheid dat de apotheker in de toekomst opneemt bij het afleveren van OTC-medicatie? "Het is een foute strategie om geneesmiddelen waaraan men plots lijkt te twijfelen, op voorschrift te plaatsen", luidt het bij KAVA. "Daarmee worden misbruiken ook niet tegengegaan. Patiënten zullen om hoestmiddelen blijven vragen. Als wij ze niet meer mogen afleveren voor kinderen, is de kans reëel dat sommigen volwassen siropen zullen toedienen, waarvoor niet eens een posologie voor kinderen in de bijsluiter is opgenomen. Wij pleiten voor een systematische registratie van het OTC-gebruik op naam van de patiënten. Op die manier krijgen wij snel zicht op mogelijke misbruiken. Informatie die we via medicatieoverzichten aan patiënten kunnen geven en nuttig zijn voor huisarts en in ziekenhuissituatie. De overheid investeert aan de ene kant in een professionele opleiding voor apothekers, maar weigert vervolgens ons in te zetten als adviseurs. We vrezen dat dit antitussivaverbod een precedent gaat scheppen. De opleiding tot apotheker is de afgelopen decennia zeer sterk geëvolueerd, met klemtonen op farmacologie, farmacotherapie en gerichte doorverwijzing. Het lijkt wel of de leden van de Geneesmiddelencommissie hier geen weet van hebben!"