...

De Griekse overheid heeft een aantal besparingen ingevoerd die grote consequenties hebben voor de gezondheidszorg. Zo is er de verplichting om de prijzen van geneesmiddelen met 25 procent te reduceren. Farmaceutische bedrijven nemen die verplichting niet. Enerzijds omdat ze vinden dat de prijzen in Griekenland al relatief laag zijn en door die maatregel zelfs lager worden dan in alle andere Europese landen, maar anderzijds ook omdat ze vrezen dat Griekenland met dit initiatief een precedent schept voor de andere Europese landen en dat die ook wel eens zouden kunnen overwegen om de prijsverlagingen op te dringen. Deze verplichte prijsverlaging moet leiden tot zowat 1 miljard euro besparingen, wat 10 procent is van wat nu voor geneesmiddelen wordt uitgetrokken. Insuline Zo heeft nu al een Deens labo aangekondigd dat het de nieuwste insulineproducten - moderne insuline en insuline voor gebruik met medicijnpennen - niet in prijs zal verlagen. De oudere vormen van insuline worden wel aan de gereduceerde prijs verstrekt, de nieuwste niet. En het ziet ernaar uit dat andere labo's het voorbeeld van de Denen wel eens zouden kunnen volgen. Marge De verplichting om geneesmiddelen in prijs te verlagen, is echter maar een van de vele maatregelen die de gezondheidszorg in Griekenland treffen. De zowat 9.300 Griekse apothekers zijn er alleszins niet over te spreken. Door de maatregelen wordt hun marge immers met 20 tot 27 procent ingeperkt, zonder enige vorm van compensatie. Door de maatregelen dreigt er een tekort te komen aan bepaalde geneesmiddelen wat op zich weer gevolgen zal hebben voor de gezondheidstoestand van de patiënt. De maatregel om te besparen zal, zo denken zij, net leiden tot een meeruitgave omdat patiënten de nodige zorgen niet meer zullen krijgen. Grootverdelers De grootverdelers zien hun bestaan ook al bedreigd. Niet alleen krimpt ook hun marge, maar de overheid heeft hen bovendien verplicht om zowat 90 geneesmiddelen uit hun aanbod te schrappen. Het ging telkens om geneesmiddelen die 1.000 euro of meer kostten. Zowel apothekers als grootverdelers zijn unaniem in hun kritiek. Ze willen gerust mee helpen besparen, maar ze willen hun job en hun broodwinning niet bedreigd zien. Iets wat met de huidige besparingen wel het geval is. Zeker omdat een ander fenomeen steeds meer de kop opsteekt: een vertraging in de terugbetaling van de geneesmiddelen vanuit de ziekteverzekering. Waar de labo's - en de grootverdelers - zelf binnen de 30 dagen moeten betalen, wacht de ziekteverzekering tot zes maanden vooraleer ze terugbetaalt. Komt er nog eens bovenop dat de prijzen die de overheid oplegt weliswaar 25 procent lager moeten liggen, maar dat diezelfde overheid ondertussen de BTW tot 23 procent heeft opgetrokken, en er zelfs aan denkt om die tot 25 procent op te trekken.