...

Het gestructureerde overleg werkt nu vijf jaar, een reden om te vieren. Het symposium dat door de huisartsenkoepel Waasland en het KAVW, de apothekersvereniging Waasland, werd georganiseerd, ging over de medicatie bij opname en ontslag. Gastsprekers waren de ziekenhuisapothekers van het AZ Nikolaas. Ontslag Bij het ontslag gebeurt alles in omgekeerde volgorde. Het is de bedoeling dat de ziekenhuisapothekers een uitgebreid medicatiedossier voor de huisarts aanmaken. "Vaak krijgen patiënten in het ziekenhuis immers andere medicatie dan thuis", zegt Katrien Blauwhoff. "Dat komt vooral omdat huisartsen verplicht zijn om goedkoop voor te schrijven en ziekenhuizen het geneesmiddelenformularium moeten volgen. Dat botst en leidt tot substitutie."