...

Geneesmiddelen zijn noodzakelijk. Als we kijken hoe de gemiddelde leeftijd in het Westen met sprongen omhoog is gegaan, dan is dat niet in het minste door een goede research naar nieuwe geneesmiddelen en een rationeel geneesmiddelengebruik. Maar dit houdt ook in dat er een risico bestaat op wildgroei van - vooral nagemaakte - geneesmiddelen. Alleen een degelijke regelgeving die voor alle lidstaten dezelfde is, kan vermijden dat het systeem ontspoort waardoor de volksgezondheid in gevaar komt.