...

Eind vorig jaar werd al een akkoord ondertekend door de vertegenwoordigers van de officina-apothekers en de ziekteverzekering, maar de concretisering voor 2010 werd pas nu in het 'Journal Officiel' gepubliceerd. De objectieven zijn vrij ambitieus, want het doel wordt op 80 procent generieken gesteld. Sommige van de 36 Franse departementen hebben dat doel van 80 procent generieke penetratie al bereikt, wat voor de ziekteverzekering in 2009 al een besparing van meer dan een miljard euro betekende. Maar anderen komen ver achter. De achtergebleven departementen krijgen nu de kans om hun achterstand in te lopen en op die manier mee te werken aan een betere verspreiding van de generieken over heel Frankrijk. Nieuwe molecules De mobilisatie van de apothekers dateert al van sedert de lancering in 2006 van het systeem van een bepaald percentage generieken. De ziekteverzekering en de vertegenwoordigers van de apothekers stellen dat de inspanningen naar de 'oudere' generieken zeker nog kunnen worden opgedreven. Maar het ondertekende verdrag voor 2010 wil vooral het aandeel 'nieuwe' generieken doen stijgen. Dat zijn geneesmiddelen die nog maar onlangs aan de generieke lijst zijn toegevoegd. Deze 18 'nieuwe' moleculen kunnen voor een opvallende besparing zorgen, aangezien ook 'populaire' middelen zoals clopidogrel, pantoprazole en tramadol in de lijst zijn opgenomen. Zij zouden de Franse staatskas in 2010 zo'n 300 miljoen euro kunnen opbrengen aan mindere uitgaven.