...

In deze studie zal de toediening van talimogene laherparepvec bij personen met een recidiverend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied worden onderzocht. Talimogene laherparepvec werd met een complementair werkingsmechanisme ontwikkeld. Het geneesmiddel vernietigt rechtstreeks de cellen van de tumor waarin het wordt geïnjecteerd. Bovendien activeert het de lichaamseigen cellen van het immuunsysteem. Zij bestrijden de tumorcellen die in het lichaam verspreid zijn, dus niet enkel op de injectieplaats. De studie zal plaatsvinden in het Bordet Instituut in Brussel en in het GasthuisZusters Antwerpen (campus Sint-Augustinus in Wilrijk). De burger kan zich over deze klinische proef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid immers gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). In 2014 en 2015 kregen andere klinische proeven met Talimogene laherparepvec voor de behandeling van melanoom ook al groen licht.