...

Bij een aantal zeldzame bloedingsziekten krijgen patiënten te maken met moeilijk te stelpen bloedingen, omdat ze te weinig en slecht functionerende bloedplaatjes hebben. Hoewel veel van die bloedingsziekten duidelijk erfelijk zijn, is voor het gros ervan nog geen gen gevonden dat verantwoordelijk is voor de aandoening. Om toch een genetische diagnose te kunnen stellen bij die erfelijke bloedingsproblemen werd het consortium BRIDGE-BPD opgericht, onder leiding van de universiteiten van Cambridge, Londen en Leuven. Een twintigtal internationale expertisecentra werken mee aan een databank met patiëntengegevens. Ondertussen zijn gegevens verzameld over een duizendtal patiënten; ongeveer 400 daarvan zijn patiënten van de professoren Chris Van Geet en Kathelijne Peerlinck van het expertisecentrum voor erfelijke bloedingsziekten in UZ Leuven. Met een nieuwe analysetechniek om het geheel van de genen van de patiënten in kaart te brengen, konden onderzoekers van de KU Leuven nu toch een overerfbare mutatie in een gen identificeren bij een familie met negen patiënten. "Bij deze mutatie wordt het eiwit SRC kinase overactief; in normale cellen is dat eiwit uitgeschakeld. In de bloedstamcellen van de patiënten zorgt het té actieve eiwit ervoor dat er uit de defecte voorlopercellen minder bloedplaatjes worden aangemaakt die ook nog slecht functioneren. Tegelijk geven de defecte voorlopercellen van de bloedplaatjes groeifactoren vrij in het beenmerg en zien we myelofibrose ontstaan: door het overmatig opbouwen van bindweefsel wordt het beenmerg inactief", zegt professor Kathleen Freson van het Centrum voor Moleculaire en Vasculaire Biologie. De onderzoekers willen nu nagaan of andere families die kampen met bloedingsproblemen ook hun eigen genetisch defect hebben. "We zijn ervan overtuigd dat we deze ziektes uiteindelijk toch aan een gen, een groep genen of aan ander genetisch materiaal kunnen toeschrijven."