...

Verschillende zware incidenten met geneesmiddelen - zoals de zaak Mediator in Frankrijk en de hele heisa rond de PIP-implantaten - hebben de laatste jaren nog maar eens bewezen dat een beleid waarin alleen de economisch belangen op de voorgrond staan een bedreiging betekenen voor de volksgezondheid. En toch heeft Juncker besloten om geneesmiddelen onder te brengen in dat nieuwe directoraat-generaal. "De verandering die u voorstelt is een slecht signaal aan de Europese burgers en patienten", klinkt het in de open brief. "Het is het signaal dat de economische belangen primeren op de gezondheid." "Inderdaad, dé opdracht van de Europese commissaris Industrie en Interne markt gaat om het bevorderen van de concurrentiekracht van de industrie en de Europese economie", stelt TestAankoop verder. "De belangen van patiënten en deze van de industrie kunnen met elkaar in strijd zijn, bijvoorbeeld in belangrijke domeinen zoals prijszetting van geneesmiddelen en informatie aan patiënten." De ondertekenaars van de open brief maken duidelijk dat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geen gewone consumptiegoederen zijn omdat ze cruciaal zijn voor de gezondheid van de bevolking.