...

Het wetsontwerp waarover werd gestemd stelt een hele reeks nieuwe maatregelen voor om de gezondheidszorg toegankelijker te maken, waaronder: 1. Een spoedprocedure voor de toegang tot vitale geneesmiddelen. Voor Laurette Onkelinx is die spoedprocedure essentieel voor patiënten met een zeldzame en/of ernstige ziekte waarvoor geen efficiënte behandeling bestaat: "Deze spoedprocedure zal niet meer dan 6 maanden in beslag nemen, terwijl de normale procedure thans 2 en in sommige gevallen meer dan 3 jaar duurt. Die kostbare tijdwinst is voor die patiënten dikwijls levensbelangrijk! ". 2. Een grotere transparantie over de kosten voor de zorg in de ziekenhuizen. Uit vele klachten en getuigenissen blijkt dat een ingreep of kort verblijf in het ziekenhuis soms een onverwacht gepeperde rekening kan opleveren. De minister vindt dat de patiënten dus over alle correcte informatie over de financiële weerslag van hun verblijf in het ziekenhuis moeten beschikken. "De ziekenhuizen zullen die informatie voortaan op hun website moeten bekendmaken: de kosten van de kamer, de ereloontoeslag indien het een eenpersoonskamer betreft, de toeslagen indien men voor een al of niet geconventioneerde arts kiest, de kostprijs van een fles water, kortom, alle inlichtingen waardoor de patiënt zich een concreet beeld van zijn verblijfskosten kan vormen."Er zal in elk ziekenhuis ook een contactpersoon moeten zijn voor het geval een patiënt meer gepersonaliseerde inlichtingen zou willen, bijvoorbeeld over hun beschikbare soorten verzekeringen die de ziekenhuiskosten dan volledig of gedeeltelijk kunnen dekken. 3. Tenlasteneming door de gezondheidszorg van de zwakste bevolkingsgroepen. Volksgezondheid zal verenigingen op het terrein, zoals Dokters van de Wereld, de Straatverplegers of Samusocial, voortaan via proefprojecten "gezondheid" een financiële steun kunnen geven. Laurette Onkelinx vindt de financiering van door die verenigingen uitgevoerde proefprojecten cruciaal: "We stellen op het terrein vast dat het voor de zeer zwakke bevolkingsgroepen - bijvoorbeeld de daklozen - zeer moeilijk valt om via de gebruikelijke circuits een zorgtoegankelijkheid te verzekeren. Een financiële steun van Volksgezondheid zal ervoor zorgen dat ze innovatieve projecten kunnen opzetten om de zorg naar die armste bevolkingsgroepen te brengen. "