...

De verzekering kwam er door de samenwerking van een gevestigde verzekeringsaanbieder en een studentenuitzendbureau. Studenten die bij dat uitzendbureau zijn aangesloten, kunnen ook een goedkope zorgverzekering aangaan. Daarbij wordt er geen extra eigen risico gevraagd, noch bepaalde beperkingen (die bij andere verzekeraars wel gangbaar zijn). In Nederland zijn de verzekeraars wettelijk verplicht om hun basisverzekering overal gelijk te maken. Maar de service die ze bieden, bepalen ze zelf. u