...

We hebben het nu even niet over de grieppandemieën, zoals de Mexicaanse griep (H1N1) die in 2009 ons land aandeed, maar wel over de 'ordinaire' seizoensgriep. Mensen die 75 jaar of ouder zijn, worden nu al massaal gevaccineerd. De dekkingsgraad van de vaccinatie is bij die groep meer dan 70 procent. De vaccinatiegraad van deze bevolkingsgroep moet dus behouden blijven of zelfs nog stijgen omdat die groep bijzonder vatbaar is voor complicaties bij griep. Al wordt ook daarbij een kanttekening gemaakt. Het is immers onduidelijk of het uitbreiden van vaccinatie bij die groep effectief het aantal overlijdens zou verminderen. De meeste overlijdens door seizoensgriep komen immers net in die groep voor. Hun immuunsysteem reageert immers minder goed op de vaccinatie en het effect dat vaccinatie op hen heeft, kon nog niet nauwkeurig worden gemeten. Het is ook niet duidelijk hoeveel overlijdens in die patiëntengroep exact aan griep te wijten zijn en hoeveel aan iets anders. Tot daar de groep 75-plussers. Voorrang Het KCE heeft uitgerekend dat, als 20 procent meer gezonde mensen tussen de 50 en 60 jaar zou gevaccineerd worden, dit 4.000 ambulante griepgevallen zou vermijden, maar dat daar wel 300.000 vaccins voor nodig zouden zijn. Slechts 11 ziekenhuisopnames en geen enkel overlijden zouden vermeden worden. Chronische patiënten Probleem zijn echter de groep chronische patiënten, jonger dan 65 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat die nog te veel uit de boot vallen. Als we echter gaan kijken naar de groep chronisch zieken, dan krijgen we een ander beeld. Op dit moment wordt slechts 20 procent van de groep chronisch zieken, jonger dan 65 jaar, tegen griep gevaccineerd. Zij lopen echter het meeste risico op een ziekenhuisopname omdat zij net vatbaarder zijn voor griep en longontsteking, zelfs bij de jongste groep. Als men de vaccinatiegraad bij die mensen met 20 procent zou optrekken, dan zou dat al betekenen dat het aantal ziekenhuisopnames met 200 zou dalen en er 1 tot 15 sterfgevallen per jaar zouden vermeden worden.