...

Een wet van 10 oktober 2023 wijzigde de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidsberoepen (WUG) in de zin dat apothekers het griepvaccin kunnen toedienen in voor het publiek opengestelde apotheken.Voorwaarde is wel dat de apotheker een opleiding volgde gegeven door een arts of een verpleegkundige. De apotheker mag ook overgaan tot het voorschrijven en subcutaan of intramusculair toedienen van adrenaline, indien de patiënt na de griepvaccinatie een anafylactische shock ervaart. Deze wettelijke uitzondering op het monopolie van artsen voor de uitoefening van de geneeskunde was als zeer tijdelijk bedoeld. Artikel 3 van de wet voorzag dat het ophoudt op 1 januari 2024.Maar de wetgever hield wel een slag om de arm. Bij KB kon de griepvaccinatie door apothekers met maximaal een jaar verlengd worden. Zo geschiedde ook. Het Staatsblad van 29 december 2023 publiceert een KB van 18 december 2023. Artikel 1 verlengt de uitwerking van de wet van 10 oktober 2023 inderdaad met een jaar, tot 1 januari 2025 dus.