...

Domus Medica meldt in zijn Nieuwsbrief dat de ministerraad het wetsontwerp daarover op 20 juli heeft goedgekeurd. Het perscommuniqué van de ministerraad zelf maakte daar geen melding van.Op vragen van Kathleen Depoorter (NV-A) en Nawal Farih (cd&v) in de Kamercommissie Volksgezondheid antwoordde minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat hij er voorstander van is dat apothekers in de volgende campagne het vaccin ook kunnen zetten, en vertelde hij dat hij al een wetsontwerp in die zin bij de federale regering had ingediend. Dat was op 18 juli.Het tekst van het ontwerp zou nu voor advies bij de Raad van State liggen.De federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken meldde ook dat hij de artsenorganisaties van deze maatregel op de hoogte heeft gebracht.Dat ook apothekers het griepvaccin kunnen toedienen moet de vaccinatiegraad tegen influenza omhoog brengen, zodat België minstens dichterbij het Europese streefpercentage van 75% bij 65-plussers komt."Gemiste kans"De artsensyndicaten zijn er tegen dat apothekers ook vaccins kunnen toedienen. Ook de wetenschappelijke huisartsenvereniging Domus Medica (met AADM als syndicale arm) noemt het in zijn nieuwsbrief vooral een "gemiste kans".Voor DM wordt de griepvaccinatie beter lokaal georganiseerd binnen de eerstelijnszones, waarbij zowel apothekers, thuisverpleegkundigen als huisartsen hun rol spelen. Huisartsen zijn het best geplaatst om uit te maken wie prioritair in aanmerking komt voor de griepvaccins.DM pleit ook voor een vereenvoudiging van het systeem. Een van de obstakels die een vlotte vaccinatie de voorbije jaren belemmerde is dat de patiënt eerst het griepvaccin bij de apotheker moest afhalen en er dan mee bij de huisarts moest passeren voor de inenting.DM wilt dat vaccins op bestelling bij de huisarts aangeleverd worden - iets wat ook bijvoorbeeld de Bvas eist.Campagne 2023Maar dit najaar zullen apothekers wellicht in de eigen apotheek het vaccin kunnen toedienen. Minister Vandenbroucke liet in de Kamercommissie wel verstaan dat deze mogelijkheid vooralsnog beperkt zal zijn tot 2023.Het griepvaccin kan samen met dat tegen covid toegediend worden. De bedoeling is blijkbaar om zoveel mogelijk een gelegenheid die zich aandient, te gebruiken om beide tegelijk te geven.Maar Depoorter wees erop dat de timing niet klopt. Het covidvaccin zou vóór 15 oktober moeten worden toegediend, maar de campagne voor de griepvaccinatie start pas in de tweede helft van oktober.