...

Zoals elk jaar heeft de Hoge Gezondheidsraad een aanbeveling gedaan welke risicogroepen prioritair gevaccineerd moeten worden (zie blz. 16). Vooral de vaccinatie van zwangere vrouwen laat nog te wensen over - amper 2% is ingeënt. Daarom wordt op die groep dit jaar extra de nadruk gelegd. Bij zwangere vrouwen kan griep erger zijn en meer complicaties veroorzaken. Een zwangere vrouw heeft zeven keer meer kans om door griep in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden dan een andere vrouw. Een zware griepaanval kan bovendien de gezondheid van de baby ernstig schaden. Vaccineren in het tweede of derde trimester van de zwangerschap is daarom aanbevolen. Gynaecologe Elke Sleurs van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: "Het vaccin is veilig om toe te dienen tijdens de zwangerschap. We raden dan ook aan dat een vrouw die vanaf half oktober 12 weken of meer zwanger is, zich laat vaccineren. Ook na oktober is griepvaccinatie tijdens een zwangerschap sterk aanbevolen, tot zolang griep de ronde doet." Huisartsen en gynaecologen moeten bijzondere aandacht hebben voor deze risicogroep, gaat dokter Sleurs verder. "Zwangere vrouwen staan meestal weigerachtig tegenover geneesmiddelen en vaccins, en dat is op zich een goede zaak. Maar wat het griepvaccin betreft, moeten ze weten dat dat wel degelijk aanbevolen en veilig is." Dit is overigens een terrein waarop huisartsen en gynaecologen perfect kunnen samenwerken. "Gynaecologen moeten hun zwangere patiënten wijzen op het nut van een griepprik en hen doorverwijzen naar de huisarts." Bij zwangere vrouwen worden de geïnactiveerde vaccins gebruikt. Het levend vaccin is gecontra-indiceerd omwille van theoretische risico's voor de foetus. De eventuele bijwerkingen van het griepvaccin zijn dezelfde als die in de algemene bevolking: lokale pijn, roodheid of een kleine zwelling kunnen optreden. Dit gaat na enkele dagen spontaan over. Klachten als hoofdpijn en koorts zijn zeldzaam, maar kunnen voorkomen. Allergische reacties zijn zeldzaam. Zwangere vrouwen die allergisch zijn voor kippeneiwit mogen zich niet laten inenten.www.griepvaccinatie.be