...

Lorin Parys (N-VA): "We behouden de 1,5% boven inflatie. Besparen is nog mogelijk door digitalisering en op het miljard werkingskosten van de ziekenfondsen. Waarom is er een apart ziekenfonds voor de NMBS? Silo's afbreken binnen het Riziv en stimuli voor generica zorgen eveneens voor besparingen."Maggie De Block (Open vld): "De voorspelde economische groei bedraagt 1,6%. De 1,5% boven inflatie behouden, wordt dus een hele uitdaging. Temeer daar dit 0,7% lager is dan de 2,2% die er volgens het Planbureau nodig is om de kosten van vergrijzing en innovatie op te vangen. De middelen moeten niet lineair maar gedifferentieerd aan de deelsectoren worden toegewezen."Jo Vandeurzen (CD&V): "Wij zijn voor een federale groeinorm van 1% boven inflatie. Te bekijken in correlatie met de deelstaten. Voor groeiende uitgaven zoals chronische zorg kan men dan rekening houden met verschuivingen naar gemeenschapsbevoegdheden zoals ouderenzorg. Het Riziv-budget moet gedifferentieerd aan de deelsectoren worden toegekend."Gerlant van Berlaer (Sp.a): "Wij willen 2,2% buiten inflatie. En een extra inspanning voor de terugbetaling van lenzen, brillen, hoorapparaten enz. Het budget inkrimpen, heeft nefaste gevolgen op de werkvloer. De terugbetaling van intellectuele prestaties verminderen, kost elders geld. Er is meer financiële zuurstof nodig."