...

Tijdens de hackathon mHealth bouwden teams van programmeurs, designers, artsen... een weekend lang aan prototypes voor bruikbare gezondheidsapplicaties. Zondagavond stelden de deelnemers de 12 apps voor aan een jury met onder meer Ri De Ridder (Riziv), Xavier Brenez (LOZ), Catherine Rutten (Pharma.be), Frank Ponsaert (kabinet De Block) en anderen. Zij kozen Momala als winnende applicatie.Als mediapartner kennen we echter ook graag uw mening. Hieronder vindt u een omschrijving van de 12 projecten/apps. U kan 3, 2 en 1 punt geven aan de drie apps die uw voorkeur wegdragen. Wie de meeste punten behaalt, wint de mediaprijs Roularta HealthCare - uitgever van o.a. Artsenkrant, de Apotheker en Healthcare Magazine.Breng hier uw stem uit! 1. Dragonfly, burn-outProbleemstelling: een burn-out is desastreus voor de patiënt, voor zijn omgeving én voor de maatschappij. De kost van één patiënt met burn-out wordt op zo'n 7.500 euro per casus geschat. Er zijn wel apps, maar die meten alleen acute stress. Deze app meet het chronisch stressniveau, heeft een algoritme waarmee het burn-outrisico wordt gemeten en zorgt voor een persoonlijke begeleiding en training.Hoe het werkt: er is enerzijds een self-assessment met tien basisvragen en een tekstanalyse van wat je tikt. Anderzijds zijn er vijf - bestaande - biotmetrische parameters, waaronder hartslag, slaap, exerciselevel... die alle gegevens omzetten in een 'stressmeter'. Op basis daarvan wordt een persoonlijk trainingsprogramma opgesteld.Voor wie? De app is in eerste instantie ontwikkeld voor gezondheidswerkers omdat die erg vatbaar zijn voor burn-out. Maar het is er ook voor hun partners en hun omgeving. Via de app wordt een 'community' geschapen.2. Fiore, steun tijdens menopauzeProbleemstelling: de verminderde hormonenproductie tijdens de overgangsjaren kan voor vele vrouwen heel wat ongemakken teweegbrengen. Hun levenskwaliteit vermindert, zij zetten hun leven als het ware op 'pauze'.Hoe het werkt: Fiore is een app die vrouwen ondersteunt tijdens de menopauze. De gebruiker maakt een profiel aan en geeft in welke ongemakken ze ervaart: bijvoorbeeld opvliegers, slaapstoornissen, vaginale droogte, prikkelbaarheid enz. Op die manier wil de app het bewustzijn vergroten rond de typische klachten die met de menopauze gepaard gaan. De ingebrachte data vormen tevens het uitgangspunt voor persoonlijk advies en tips op maat om die klachten te verminderen.Voor wie? Voor vrouwen die in de menopauze beland zijn. Gemiddeld komen vrouwen rond hun 52ste in de 'overgang'.3. GMD(+) adoptie, betere preventieve zorgProbleemstelling: Amper de helft van de Belgen heeft een globaal medisch dossier. Huisartsen zijn vaak al overbevraagd. Het GMD zoals het nu is, wordt niet proactief gebruikt om curatieve zorg te doen evolueren naar collaboratieve zorgrelaties. Dit vormt een obstakel voor kostenreducties in de eerste en de tweede lijn.Hoe werkt het: Via een app kunnen patiënten zelf een aantal vragen op een generieke, gestructureerde manier in hun eigen taal beantwoorden via on/offline dokter-patiënt interactie protocollen. Dit via wetenschappelijke gevalideerde vragenlijsten gekoppeld aan het GMD+ en enkele aanvullende vragen. Het is bewezen dat wie hoog scoort op goodwill ook therapietrouw is. De app kan geïntegreerd worden in de gelabelde softwarepakketten en het eHealth-platform, inclusief de 'eerstelijnskluizen' VitaLink, RSW en Abrumet.Voor wie: Win-win-win voor overheid, (huis)arts én empowered patiënt. Deze laatste heeft een betere outcome, de overheid lagere zorgkosten en de huisarts krijgt bijkomende inzichten in zijn patiënt. Dat laat hem toe nog betere zorg te verstrekken zonder toename van de administratieve rompslomp.4. HelpMate, hulp vragen en biedenProbleemstelling: zieken zien hun autonomie ernstig ondermijnd, bijvoorbeeld door de neveneffecten van geneesmiddelen die hen niet meer toelaten om dagelijkse activiteiten uit te oefenen. De patiënt heeft het soms erg moeilijk om hulp te blijven vragen. Deze app moet de drempel om hulp te vragen verlagen en moet tegelijkertijd een mobiele community van helpers creëren.Hoe het werkt: je biedt je aan, ofwel als 'ik wil hulp' of 'ik wil helpen'. Daarop vul je een behoorlijke rist gegevens in. Er zijn acht categorieën - gaande van koken over met de auto voeren tot boodschappen doen - waarin je hulp kunt vragen, of kunt bieden. Twee daarvan zijn bij de helpers voorbehouden voor gezondheidswerkers. Heb je voor een of andere categorie hulp nodig, dan klik je dat icoontje aan en je geeft wat informatie door. Helpers in die categorie krijgen een signaal via hun smartphone en kunnen kijken of de hulpvraag aan hun aanbod voldoet. Nadien kan er een waardering worden gegeven die ook andere gebruikers van de app kunnen lezen.Voor wie? In eerste instantie zal de app door oncologen en kankerverenigingen aangeboden worden aan kankerpatiënten. Hulpbieders worden gezocht bijvoorbeeld via de community van grote bedrijven zoals Disneyland Parijs.5. iMoveUp, knierehabilitatie op maatProbleemstelling: tussen 2005 en 2030 zal het aantal knieoperaties met meer dan 600% zijn toegenomen, zo stellen de makers van deze app. Het rehabilitatieproces in zijn huidige vorm kan beter; minder pijnlijk en minder lang.Hoe het werkt: iMoveUp maakt gebruik van een tablet en smart wristband. De wristband registreert de fysieke activiteit van de patiënt. Op de tablet moet die laatste ingeven hoe hij zich voelt tijdens de rehabilitatie, met name hoeveel pijn hij al dan niet ervaart. Vervolgens krijgt de patiënt een oefening. De intensiteit en frequentie van die oefening wordt aangepast naargelang de informatie die de patiënt eerder in de app heeft ingegeven. De app laat ook toe om in contact te treden met de fysiotherapeut. Volgens een test met 24 patiënten in het UZ Gent zouden de reacties veelbelovend zijn. Er zijn plannen voor een clinical trial.Voor wie? Patiënten die herstellen van een knieoperatie.6. MediMate, begeleiding bij medicatie-innameProbleemstelling: Heel wat patiënten nemen hun geneesmiddelen niet of slecht in. De therapietrouw laat vaak te wensen over. Mensen vergeten hun pillen en soms hebben ze daar ook goede redenen voor. Alleszins kan een betere interactie tussen de patiënt enerzijds en apotheker en arts anderzijds de compliantie verhogen.Hoe het werkt: De app herinnert er de patiënt op gezette tijdstippen met een bliepje aan dat hij zijn medicatie moet innemen. Neemt hij, bijvoorbeeld omwille van de nevenwerkingen, zijn medicatie niet goed in of als hij de 'reminders' afzet dan krijgt de apotheker -en/of de arts- daarvan een signaal. Dat laat de apotheker toe een moment in te plannen in zijn werkschema om de patiënt hierover te bellen.Voor wie? Voor alle patiënten waarbij de therapietrouw te wensen over laat.7. MediZen, minder stressProbleemstelling: anesthesisten die lange operaties moeten begeleiden staan onder erg veel stress als ze bijvoorbeeld het OK even moeten verlaten om naar het toilet te gaan of om iets te eten. Zij kunnen op dat moment hun patiënt niet nauwgezet volgen. Dat zou onder andere de reden zijn waarom er zo veel suicides zijn in deze beroepsgroep. Deze app zorgt ervoor dat alle parameters van de patiënt in het OK via smartphone beschikbaar zijn voor de arts.Hoe het werkt: het systeem moest mobiel zijn, gemakkelijk te implementeren, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk. De arts moet alleen over een smartphone beschikken. De software kost ongeveer 49 euro per maand en zorgt ervoor dat de arts voortdurend verbonden blijft met wat er in het OK gemonitord wordt.Voor wie? In eerste instantie wordt het systeem uitgetest bij anesthesisten. Later is het de bedoeling dat elke arts die stress ervaart omdat hij zijn patiënt niet continu kan monitoren van deze app gebruik kan maken. Zo denken de makers ervan aan cardiologen.8. Momala, mobile malaria labsProbleemstelling: volgens de meest recente schattingen van de WHO werden er vorig jaar 214 miljoen nieuwe gevallen van malaria ontdekt. Wereldwijd komt malaria het vaakst voor in Afrika (88%). Een vroege diagnose door microscopisch onderzoek geeft de beste overlevingskansen. Alleen is die apparatuur in de getroffen - en arme - regio's niet altijd beschikbaar. Is ze dat wel, dan ontbreken vaak de middelen (elektriciteit) en expertise om ze te gebruiken.Hoe het werkt: Momola ('mobile malaria labs') is een app die toelaat om malaria in een vroeg stadium vast te stellen. De smartphone doet op die manier dienst als microscoop. Op de smartphone wordt een clip vastgehecht. In die clip komt een dun plaatje met een bloedstaal. Vervolgens laat de smartphone er een slim algoritme op los dat malaria kan opsporen.Voor wie? 'Gezondheidswerkers' in malarialanden kunnen de app aanwenden om de ziekte te diagnosticeren.9. myHealth Box, uitwisseling gezondheidsgegevensProbleemstelling: Potentieel 'bevat' elke burger heel wat gezondheidsgegevens die van groot belang kunnen zijn voor de gezondheidsindustrie. Vaak zijn de data echter niet beschikbaar en is het een echte 'jungle' om een interactie tussen burgers en industrie/academici tot stand te brengen.Hoe het werkt: Een onlineplatform verbindt op een goed beveiligde manier de industrie in 'real time' met de verstrekker - de burger dus - van gezondheidsgegevens. De burger behoudt de controle over de informatie. Hij bepaalt wat hij al dan niet wil delen (mydatamychoice). In een eerste fase vult de burger op eenvoudige wijze zijn basisgezondheidsprofiel in en kiest wat hij wil delen. Aangezien de industrie/universiteiten bereid zijn hiervoor te betalen, leidt dit tot een win-winsituatie. Meegenomen is dat dit ook tot meer empowerment van de burger leidt.Voor wie? Alle burgers die willen meewerken aan klinische proeven, die algemene gezondheidsgegevens willen delen of participeren aan specifieke projecten en bijkomende diensten zoals het nagaan van therapietrouw enz.10. PillPlan, therapietrouw centraalProbleemstelling: het gebrek aan therapietrouw zorgt jaarlijks voor 194.000 doden, zo hebben de makers van de app berekend. De maatschappelijke kost is enorm groot en - opnieuw volgens de makers - hét grote probleem is dat patiënten vergeten om hun pillen in te nemen. Er zijn wel apps, maar die zijn te beperkt.Hoe het werkt: centraal staat de apotheker. Het medicatieschema dat hij nu al in zijn computer heeft, wordt automatisch doorgestuurd naar de app van de patiënt. Die krijgt niet alleen een melding als hij zijn pil moet nemen (via alertsysteem) maar krijgt ook een melding als bijvoorbeeld zijn pillendoos bijna leeg is. Het is bovendien mogelijk om extra informatie over de geneesmiddelen (zoals gebruiksaanwijzing) toe te voegen. De app kan verbonden worden met een 'medical ID' in de smartphone waardoor, bij een incident, de hulpdiensten ook meteen toegang krijgen tot het medicatieschema van de patiënt.Voor wie? Voor elke burger. In de toekomst kunnen andere devices aan de app worden gekoppeld en kunnen de gegevens ook gebruikt worden voor 'big data' en dus (wetenschappelijk) onderzoek.11. Willy, zelf erectiestoornis diagnosticerenProbleemstelling: erectieproblemen zouden voorkomen bij meer dan de helft van de mannen tussen 40 en 70 jaar. Het kan tot twee jaar duren vooraleer mannen erover durven te praten met hun arts, met alle gevolgen van dien...Hoe het werkt: Willy bestaat uit een app en wearable. Door wearable Willy om de penis te bevestigen, meet het device hoeveel erecties een man 's nachts heeft. Blijkt dat aantal in orde te zijn, dan is de oorzaak niet fysiek maar kan ze wel eens psychologisch zijn aldus de makers. Op dat punt komt de app Willy op de proppen. Die geeft levensstijladvies (zo verhoogt roken bijvoorbeeld het risico op erectiestoornissen) en coaching (oefeningen) om de psychologische oorzaken aan te pakken, zoals angst of relatieproblemen. Helpt dit allemaal niet, dan is er nog de anonieme chat met professionals.Voor wie? Mannen met erectiestoornissen.12. Yagram Health, zwangerschap opgevolgd van a tot zProbleemstelling: De zwangerschap is voor vele vrouwen een mooie maar vaak ook stressvolle periode. Wat betekent die pijn in de buik? Wat met de tegenstrijdige gezondheidsadviezen die vrouwen de eerste dagen na de bevalling krijgen van hun omgeving? Er bestaan wel allerlei informatiefoldertjes maar in de praktijk brengen die niet veel bij.Hoe het werkt: Via een app kan de vrouw vanaf het prille begin van de zwangerschap worden opgevolgd. Zo krijgt ze dadelijk antwoord op al haar vragen, via een dashboard kan ze ook chatten met de vroedvrouw. De vroedvrouw kan indien nodig gevalideerde medische informatie doorsturen en een gedeeld zorgplan opstellen in samenwerking met een diëtiste, het ziekenhuis enz.Voor wie? Voor alle aanstaande moeders. A rato van 125.000 geboortes per jaar in België is dit een aanzienlijke markt. Yagram Health start binnenkort een proefproject in het Brusselse Brugmann-ziekenhuis.