...

Op de Europese dag van de rechten van de patiënt wil SocMut zijn leden sensibiliseren. Het ziekenfonds stelt vast dat niet iedereen zijn patiëntenrechten kent en opeist. Ook als het gaat over wat ze zelf moeten betalen voor hun zorg mogen patiënten mondiger worden. De raad die het ziekenfonds geeft: "Patiënt, kijk je factuur na, het gaat soms over veel geld."Meest voorkomende foute facturen & enkele voorbeelden Leden van het Socialistisch Ziekenfonds bespaarden in 2016 meer dan 500.000 euro op hun patiëntenfactuur. Dit is maar liefst 20 % meer dan het jaar voordien. In 2015 werd bijna 400. 000 euro gerecupereerd.In de praktijk stelt SocMut vast dat de meest voorkomende foute facturen bij zijn leden in 2016 bestaan uit:- foute aanrekeningen van materialen/toestellen/medicatie,- het aanrekenen van accommodatiekosten en- het uitsturen van verjaarde facturen.De bedragen die gerecupereerd werden variëren enorm. De voorbeelden hieronder maken duidelijk dat het gaat van kleinere bedragen, die snel door de patiënt over het hoofd kunnen gezien worden, tot zeer grote bedragen. Daarenboven, voor patiënten die regelmatig naar het ziekenhuis moeten, kan de rekening gauw oplopen.Foute aanrekeningen van materialen/toestellen/medicatieVoorbeeld 1: Tijdens een spoedingreep in het ziekenhuis wordt een toestel gebruikt om een klonter uit de hersencirculatie te halen. De patiënt krijgt hiervoor een kost aangerekend van 3858,75 euro.- Advies ziekenfonds Dit bedrag is onterecht aan de patiënt aangerekend. Het gaat hier over het gebruik van een toestel. Het ziekenhuis mag het gebruik van dergelijke toestellen niet aanrekenen aan patiënten. Hiervoor krijgt het ziekenhuis immers financiële tussenkomsten via de verplichte ziekteverzekering.- Besparing voor de patiënt: 3858,74 euro- Voorbeeld 2: Na een orgaantransplantatie blijkt het gebruik van een schimmelwerend antibioticum noodzakelijk bij de behandeling van een ernstige infectie. Als de patiënt aan de vergoedingsvoorwaarden voldoet, is er terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering voorzien. Het ziekenhuis factureert toch 13.134 euro aan de hospitalisatieverzekering van de patiënt. De hospitalisatieverzekering weigert deze en legt de factuur voor aan de patiënt.- Advies ziekenfonds Dit bedrag wordt onterecht aan de patiënt aangerekend. Als de patiënt aan de vergoedingsvoorwaarden voldoet, is er terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering voorzien. Bij een transplantatie is dit het geval. De patiënt voldoet wel degelijk aan de terugbetalingsvoorwaarden. Na gesprekken met het ziekenhuis heeft het ziekenhuis opnieuw gefactureerd en is de patiëntenfactuur verminderd met 13.134 euro- Besparing voor de patiënt: 13.34 euroAccomodatiekosten Accomodatiekosten blijken meer en meer een ingeburgerde praktijk bij ziekenhuizen om het verbod op supplementen in tweepersoonskamers te omzeilen. "Accomodatiekosten zijn stelselmatig aangerekende en bijkomende bedragen voor patiënten die in een twee- of meerpersoonskamer verblijven, en dit zonder de patiënt de keuze te laten. De patiënt betaalt soms tot 10 euro per dag voor tv, koelkast en draadloos internet op de kamer, zonder dat de patiënt hier op voorhand mee ingestemd heeft. Die bedragen worden omschreven als comfortkosten, accommodatiekosten, kamercomfort, ... Op de factuur wordt dit vermeld onder een pseudonomenclatuurcode met verschillende benamingen zoals accommodatiekost, accommodatieforfait, forfait kamercomfort of kamercomfort"Accomodatiekosten werden in dit Oost-Vlaamse ziekenhuis aangerekend in een tweepersoonskamer, en dit aan 8 euro per dag. Voor de patiënt kwam dit neer op een extra bedrag op de patiëntenfactuur van 152 euro.- Advies ziekenfonds De patiënt heeft geen voorafgaande inlichtingen gekregen over deze kosten. De patiënt heeft geen bewuste instemming gegeven. Hij kreeg geen keuzemogelijkheid. Na gesprekken met het ziekenhuis werd de factuur herzien en deze kosten in mindering gebracht.- Besparing voor de patiënt: 152 euroVerjaarde facturenDe patiënt krijgt een eerste factuur waaruit blijkt dat er openstaande verpleegnota's zijn van een hospitalisatie 2 jaar geleden, dit voor een bedrag van 190,26 euro.- Advies van het ziekenfonds: het gaat hier om een verjaarde factuur. Alle kosten vervallen na 2 jaar, te rekenen vanaf het einde van de maand waarin de verstrekkingen werden verleend. Verjaarde facturen moeten niet betaald worden door de patiënt.- Besparing voor de patiënt: 190,26 euro. Een duidelijke oproep aan ziekenhuizen én patiënt SocMut roept de ziekenhuizen op om samen structureel werk te maken van "striktere" afspraken voor correcte en transparante facturatie naar patiënten. Het Socialistisch ziekenfonds is zeer formeel: accomodatiekosten kunnen niet systematisch aangerekend worden. Nogal wat ziekenhuizen stellen dat achter accomodatiekosten een aantal diensten staan (bv TV,Wi-f-, radio, enz) maar laten niet toe dat een patiënt deze diensten weigert. Enkel als de patiënt duidelijk voor de keuze wordt gesteld kunnen dergelijke kosten aangerekend worden. Daarnaast roept SocMut ziekenhuizen op om verjaarde facturen niet meer systematisch uit te sturen aan haar patiënten.