...

Het groeiende aantal voedingssupplementen dat op de markt wordt gebracht en ook door apothekers wordt aanbevolen, baart de professionele overkoepelende organisatie Naredi - dat zowat een honderdtal fabrikanten en verdelers van voedingssupplementen vertegenwoordigt - grote zorgen. Ze vreest dat de officina-apotheker eigenlijk over te weinig informatie beschikt om te kunnen oordelen over de legaliteit van de producten die hij aanbeveelt. Verplichte melding Wat precies gecontroleerd wordt, is de samenstelling, de etikettering en de publiciteit. Dit moet een kwaliteitsgarantie betekenen voor het product. De verplichting geldt voor iedereen die voedingssupplementen importeert of verkoopt, wat ook het distributiekanaal moge zijn (grootwarenhuizen, apotheken, internet...). Controles van codes Om te weten of een product aan alle voorwaarden voldoet, moeten we allereerst het notificatienummer opzoeken. Dat heeft telkens weer dezelfde structuur: NUT X/Y of PL X/Y of AS X/Y of een combinatie van verschillende notificaties zoals NUT/AS X/Y, PL/AS X/Y, NUT/PL/AS X/Y. NUT staat voor nutrimenten zoals vitamines en mineralen. PL betekent planten of plantenextracten. AS gaat over andere substanties, zoals bijvoorbeeld het coënzym Q10. X en Y bevatten 1 tot 4 cijfers die toelaten om de producent (X) en het product (Y) te identificeren. Dit cijfer bevindt zich echter niet altijd op de verpakking aangezien het om een strikt Belgische wetgeving gaat en de fabrikanten die de producten commercialiseren deze vaak over verschillende landen verdelen en het cijfer hierdoor niet altijd op de verpakking drukken. Deze cijfers moeten wel altijd terugkomen op de documenten die het product vergezellen bij verkoop, zoals de factuur. Het bedrijf dat het product commercialiseert kan het u ook altijd meedelen en u kunt het terugvinden op de site van de FOD Volksgezondheid, FAVV en - in uiterste instantie - bij de dienst die verantwoordelijk is voor de codes (apf.sup@health.belgium.be). We onthouden vooral dat de apotheker volledig verantwoordelijk wordt gesteld voor datgene wat hij aflevert!