...

Het SCP onderzocht hoe het zit met solidariteit en betaalbaarheid van de zorg. Een ding is zeker: iedereen is ervan overtuigd dat solidariteit moét. Moeilijker wordt het als dat betekent dat de burger in zijn eigen geldbeugel moet gaan tasten. Dan start het gekende fenomeen: de minder gegoeden vinden dat de rijken maar wat solidariteit moeten betalen en de rijken schuiven de hete aardappel naar de overheid door die, volgens hen, maar wat meer moet besparen zodat ze zelf niet meer hoeven te betalen. Elke burger voelt zichzelf de dupe van de solidariteit en vooral de rijkere burgers vinden dat er eerst zorgvuldiger met de zorg moet worden omgegaan en verspilling moet worden aangepakt. Als mensen er echter van overtuigd zijn dat hun bijdrage goed besteed wordt, stijgt ook hun bereidheid om meer te betalen, blijkt uit het SCP-onderzoek.