...

Meer dan drie jaar heeft apotheker Guy Gilias uit Haasrode eraan gewerkt. Het bestaan van de zogenaamde Winkelboeken van het Sint-Janshospitaal was al veel langer bekend en beschreven, maar tot nog toe had niemand echt de moeite gedaan om het 'Winckel Bouck' van Zuster Eleonora Verbeke te ontcijferen. Tot apotheker Gilias de vice-conservator van de apotheek van het Sint-Janshospitaal kon overtuigen om hem dit boek met 179 recepten te laten bestuderen. Zalven, pillen, keukenrecepten en zelfs suikerwaren (die in de apotheek werden bereid). Zuster Eleonora was duidelijk een vrouw die wist wat ze wilde, met een groot bewustzijn voor 'wetenschap' en 'kennis' zonder dat zij die door scholing had verkregen. De auteur twijfelt er immers aan of Zuster Eleonora wel alle stadia om tot het apothekersberoep toegelaten te worden, heeft doorlopen. Over haar gebrek aan kennis van en inzicht in het Latijn, mag geen twijfel bestaan, al was dat in de 17de en 18de eeuw een voorwaarde om apotheker te kunnen worden. Zo is voor haar een 'digestivum' systematisch een 'degestium'. Vaak gebruikt onze zuster ook typisch West-Vlaamse - zeg maar: Brugse - termen. Het is een titanenwerk geweest om dit 'Winckel Bouck' te ontcijferen. Het resultaat is, zelfs voor een leek, bijzonder boeiend en interessant. De Kring voor de Geschiedenis van de Farmacie in de Benelux heeft het in eigen beheer uitgegeven en dat is het enige wat jammer is. Want dit document had ik graag in luxe-editie in mijn boekenkast gezet.