...

De Vlaamse apotheker is duidelijk gemotiveerd. Dat mag blijken uit de aanwezigheid van ruim 300 deelnemers aan de tweede VAN Top-dag. Het doel om op die ene namiddag een eigen actieplan neer te schrijven, werd niet gehaald. Daarvoor was het overleg in de groepjes te intensief. Wel bleek dat heel wat apothekers onmiddellijk inspiratie konden halen uit de ervaringen van anderen. Eerste vaststelling: vanuit de apothekers klinkt heel luid de roep om meer overleg met artsen. Ze vinden dat een goede communicatie tussen apothekers en artsen en bij uitbreiding met andere zorgverleners onontbeerlijk is om de taak van apotheker goed uit te voeren. Tweede vaststelling: de vergoeding - of, in vele gevallen, het gebrek eraan - begint meer en meer apothekers parten te spelen. Derde vaststelling: de eisen die aan de apothekers van overheidswege worden gesteld, zijn erg tijdrovend. De werkgroepen die werden gevormd en die een tiental thema's behandelden, moesten wegens tijdgebrek fel worden ingekort. Het politieke debat aan het einde van de dag was immers cruciaal: Wouter Beke (CD&V), Gerolf Annemans (Vlaams Belang), Elke Sleurs (N-VA), Bruno Tobback (sp.a), Lieve Wierinck (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen!) en Ilse Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform) hadden het over hun visie op de apotheek en de apotheker van morgen. "Het is vooral belangrijk dat we uit dat politieke debat toch kunnen besluiten dat de politici eindelijk begrepen hebben dat de functie van de apotheker de laatste jaren ingrijpend is veranderd. En dat ook de patiënten vragende partij zijn voor een apotheker die hen meer begeleidt en bijstaat. Dat er geen eensgezindheid is over de financiering, dat is iets anders", zegt Hilde Deneyer, voorzitter van VAN. "Maar ook de belofte dat er tijdens de zesde staatshervorming zal geijverd worden voor meer formeel overleg tussen de zorgverstrekkers, is voor ons bijzonder belangrijk."