...

Cardiovasculaire aandoeningen vormen wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Preventie is dus ontzettend nuttig. Sommige wetenschappers pleiten er zelfs voor om iedereen die ook maar ergens een risico loopt op een hart- en vaatziekte meteen statines voor te schrijven. Maar is dat wel een goed idee? In mei 2014 heeft het Riziv daaromtrent een concensusvergadering belegd. Op de Farmacologische Dag worden de resultaten van die concensusvergadering naar de praktijk vertaald. Johan Van Cleemput, cardioloog UZ Leuven, geeft eerst een overzicht van de evolutie in het denken over risicofacturen. Daarna licht Liesbeth Christiaens, medewerkster Farmaka, d eliteratuur toe. Na de break-outsessie geeft Gert Laekeman, prof Klinische Farmacologie en Farmacotherapie KU Leuven, een samenvatting van de evidentie voor het gebruik van rode gist en een analyse van de preparaten die in België te koop zijn. Directeur-generaal Geneeskundige verzorging van het Riziv, sluit af met een overzicht van de plannen van primaire en secundaire preventie van de regering.