...

Het gaat om een lijst van 44 courant voorgeschreven geneesmiddelen waarvan de dosering varieert naargelang de indicatie. Volgens de overheid gaat het om eerstelijnsgeneesmiddelen waarbij de indicatie nodig is om de dosering correct te kunnen controleren. Schoolvoorbeeld van een van de middelen is amitriptyline dat in verschillende doseringen wordt gebruikt, afhankelijk van de indicatie. Huisartsen en apothekers De lijst werd al in 2007 opgesteld door het Nederlands Huisartsengenootschap en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP). Daardoor zijn de nieuwste stoffen en inzichten nog niet in de lijst verwerkt. De werkgroep die de lijst met middelen heeft opgesteld, is gelinkt aan een programma dat de elektronische uitwisseling van medicatiegegevens moet uitbreiden met informatie die de medicatieveiligheid bevordert. Voorstanders Er is behoorlijk wat reserve bij de maatregel. Zo vrezen sommigen voor de schending van de privacy van de patiënt. Maar er zijn ook heel wat voorstanders om de indicatie op het voorschriftenbriefje te vermelden. In de eerste plaats de apothekers (die wel vrezen voor een nog grotere administratieve last), maar ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (het VWS, de Nederlandse tegenhanger van onze FOD Volksgezondheid) spreekt van een doorbraak in de farmaceutische zorg. De maatregel moet immers leiden tot minder medicatiefouten. De directeur geneesmiddelen van het VWS stelde dan ook dat dit slechts een begin is. "Als de maatregel tot verbetering van de farmaceutische zorg leidt en tot een vermindering van medicatiefouten, dan zullen nog geneesmiddelen volgen."