...

De onderzoekers van BELpREG verzamelen via online vragenlijsten informatie over het gebruik van geneesmiddelen voor, tijdens en na de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind. Vrouwen ontvangen tijdens de zwangerschap om de 4 weken een korte online vragenlijst. Daarnaast ontvangen ze twee vragenlijsten in de eerste 8 weken na de bevalling, en een vragenlijst over de gezondheid en ontwikkeling van het kind op 6 en 12 maanden na de bevalling. Ook zwangere vrouwen die momenteel geen geneesmiddelen gebruiken, kunnen deelnemen. Het is namelijk belangrijk om voldoende 'controlepersonen' te hebben. Bij voorkeur starten vrouwen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap met hun deelname.Als apotheker kan u zwangere patiënten aanzetten om deel te nemen. Zwangere vrouwen kunnen zich aanmelden via www.belpreg.be. De website is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Wil u BELpREG flyers ontvangen om aan je zwangere patiënten mee te geven, stuur dan een mail naar info@belpreg.be en vraag gratis flyers en/of posters aan. Vermeld in de mail het leveradres en het gewenste aantal flyers/posters (in NL, FR of ENG). Digitaal promomateriaal is te vinden op www.belpreg.be/informatie-voor-zorgverleners/. Het BELpREG initiatief werd goedgekeurd door EC Onderzoek UZ/KU Leuven (S66464).