...

Paracetamol is veilig en is wetenschappelijk doeltreffend bewezen bij vele vormen van acute pijn, zoals tandpijn en postoperatieve pijn. Maar een onderbouwd bewijs van de efficiëntie van paracetamol bij acute lage rugpijn was tot nog toe niet geleverd. De PACE-studie (Paracetamol for Low-Back Pain Study) moest duidelijkheid brengen. En die is er ook gekomen: de resultaten geven geen bewijs dat paracetamol in dat geval doeltreffender is dan een placebo. Dat verschil was niet merkbaar bij patiënten die paracetamol op regelmatige basis innamen of volgens de behoefte van de patiënt zelf. De tijd tot herstel, de pijnintensiteit, de slaapkwaliteit noch het functioneren toonden een verschil bij inname van paracetamol. Deze resultaten betekenen echter niet dat paracetamol bij lage rugpijn moet afgezworen worden. Het alternatief - NSAID's - heeft een veel minder gunstig veiligheidsprofiel en in vergelijkende studies met paracetamol en NSAID's bij lage rugpijn bleek er geen verschil te zijn in doeltreffendheid. De onderzoekers onderstrepen wel dat vooral goede adviezen en geruststelling letterlijk helend werken. Bovendien moeten de resultaten van dit onderzoek bevestigd worden in bijkomend onderzoek en in andere patiëntenpopulaties. De onderzochte groep kreeg bovendien pas na tien dagen acute pijn paracetamol voorgeschreven. De onderzoekers merken daarbij op dat ze dus geen conclusies kunnen trekken wat betreft een snellere behandeling met paracetamol.