...

Wie te laat behandeld wordt voor rabiës, sterft. Zo kort door de bocht mogen we gaan. Daarom is een snelle en correcte reactie op eventuele blootstelling letterlijk levensnoodzakelijk. Door de procedure te centraliseren in één centrum wil de overheid de doeltreffende en snelle aanpak nu garanderen.Ter herhaling: als een patiënt meent dat hij zou kunnen besmet zijn met rabiës is het eerste advies: de wonde onmiddellijk uitwassen met water en zeep. Daarna moet de wonde met een oplossing van joodpovidon verzorgd worden. Afwachten heeft geen zin: onmiddellijk moet er een risico-analyse gemaakt worden waarbij de noodzaak voor rabiës PEP met of zonder immuunglobulines wordt bepaald. De nieuwe procedure kun je zelf nalezen op de websdite van het ITG.Belangrijk is wel dat bij elk vermoeden van een mogelijke besmetting met rabiës contact wordt opgenomen met de experts van het ITG. De mortaliteit bij niet behandelen is immers 100 procent...