...

FeBelGen neemt het Itinerarapport voor wat het is, maar is er niet onverdeeld gelukkig mee. "Zo wordt ervan uitgegaan dat generieke geneesmiddelenbedrijven enkel bezig zijn met het reproduceren van bestaande geneesmiddelen, zonder al te veel risico. Niets is minder waar. Zo investeerden generieke bedrijven de afgelopen jaren voor meer dan 2 miljard euro in het onderzoek en de ontwikkeling van biosimilars. Dit zijn goedkope alternatieven voor (vaak heel dure) biotech-medicijnen. Het zal voor de generieke bedrijven nog jaren duren vooraleer zij hier een aanvaardbare return on investment krijgen. Generieke bedrijven groeien dan ook meer en meer uit tot hybride bedrijven, die naast hun klassieke activiteiten ook actief zijn in het innovatie-segment", stelt FeBelGen. Vergelijking Ook de vergelijking met de Nederlandse of Nieuwzeelandse marktmechanismen gaan niet op. "In zijn laatste rapport verwijst Itinera daarnaar. Dat soort mechanismen laat op korte termijn inderdaad toe prijzen te kraken maar zijn nefast op lange termijn. En laat het nu net Itinera zelf zijn die in zijn persbericht van 12 januari van dit jaar waarschuwde tegen internationale prijsvergelijkingen. De Nederlandse geneesmiddelenprijzen behoren inderdaad tot de laagste ter wereld en het farmaceutische landschap is er herschapen in een woestijn. Patiënten blijven er voortdurend in de kou staan omdat hun (vaak levensbedreigende) geneesmiddelen niet beschikbaar zijn." Marktaandeel Inhoudelijk heeft FeBelGen ook een aantal opmerkingen. "Zo stelt het rapport dat in België het marktaandeel van generieke geneesmiddelen tussen 2010 en 2011 van 30 naar 40 procent is gestegen. Wij hebben geen weet van een bron die dit cijfer bevestigt. In werkelijkheid liggen deze cijfers veel lager. In elk geval wil FeBelGen resoluut komaf maken met de perceptie dat er in België 400 miljoen bespaard kan worden op generieke geneesmiddelen. Dit is zelfs mathematisch onmogelijk aangezien op dit ogenblik de totale omzet van de generieke geneesmiddelen slechts 300 miljoen euro bedraagt.'