...

De verleende derogaties voor import zijn toegekend aan Janssen-Cilag zelf en aan enkele generische bedrijven (B Braun, Mylan, Sandoz en Teva Pharma). De patiënten mogen geen financiële gevolgen ondervinden van deze bevoorradingsproblemen. De kost van het importeren van buitenlandse verpakkingen en het eventuele verschil qua kostprijs mag dus niet doorgerekend worden aan de patiënt. De bedrijven zouden voldoende bevoorrading voorzien via de aangevraagde derogaties. De buitenlandse verpakkingen die binnen de derogaties vallen en die ingevoerd en geleverd worden door een betrokken bedrijf, volgen de tarieven van de Belgische verpakkingen. Zij worden dus als vergoedbaar aangerekend. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de invoer neemt de kosten voor invoer en het eventuele verschil qua kostprijs op zich. Dat is altijd zo als een derogatie aan een bedrijf wordt toegekend. De buitenlandse verpakkingen die ingevoerd zijn door een ziekenhuis of door een ziekenhuisapotheker, volgen een andere lijn. Voor buitenlandse verpakkingen die door het ziekenhuis of de ziekenhuisapotheker voor 7 juli werden ingevoerd, zijn de vergoedingsmodaliteiten van de Belgische verpakking uitzonderlijk toch van toepassing. Deze verpakkingen moeten uitzonderlijk toch als vergoedbaar aan de patiënt worden aangerekend. De buitenlandse verpakkingen die vanaf 7 juli toch door het ziekenhuis of de ziekenhuisapotheker worden ingevoerd, zijn niet vergoedbaar en mogen ook niet aangerekend worden aan de patiënt. De kosten van deze ingevoerde verpakkingen zijn ten laste van het ziekenhuis. Ziekenhuizen mogen dus zelf geen buitenlandse verpakkingen van betrokken producten invoeren. Als er ziekenhuizen zijn die buitenlandse verpakkingen hebben besteld en als die bestelling voor 7 juli is gebeurd, dan voorziet Janssen-Cilag in een financiële compensatie van 34,16 euro per invoervergunning (Fagg) en alle administratiekosten die het bedrijf dat voor de invoer heeft gezorgd, aanrekent.