...

De Apotheker: Waar moeten we Janssen situeren binnen Johnson & Johnson? Bart van Zijll Langhout (BvZL): In 1953 richtte Dr. Paul Janssen het bedrijf Janssen Pharmaceutica op. In 1961 werd het bedrijf overgenomen door J&J. Sinds september 2010 groepeert J&J al zijn farmabedrijven onder de naam 'Janssen'; een eerbetoon aan wijlen Dr. Paul en tegelijkertijd een manier om de eenheid en onderlinge samenwerking te benadrukken. Janssen bestaat uit drie belangrijke onder-delen. Research & Development: voor neurowetenschappen, oncologie en infectieziekten ligt het zwaartepunt in België, van de ontdekking tot vroege en late ontwikkeling; de productievestiging in Geel produceert 67 procent van alle actieve ingrediënten die wereldwijd gebruikt worden. Productie & Distributie: 95 procent van wat in Beerse geproduceerd wordt, is bestemd voor export. Ten derde is er de organisatie die instaat voor registratie en terugbetaling van de geneesmiddelen door de overheid. Deze aparte legale entiteit (Janssen-Cilag NV/SA) is ook verantwoordelijk voor de verkoop van geneesmiddelen in de Benelux en het geven van wetenschappelijke informatie aan artsen en apothekers. Hoe typeert u Janssen in enkele kernwoorden? BvZL: De patiënt staat bij ons centraal. Dat vertaalt zich in onze drie kernwaarden: 'Authenticiteit': de impact van Dr. Paul Janssen ondervinden we nog altijd en uit zich in hoe we werken, denken en handelen. 'Baanbrekende innovaties' zijn de rode draad doorheen onze geschiedenis: innovatieve geneesmiddelen en services en nieuwe manieren van samenwerken met externe partners. Tot slot is er onze 'passie om te verbeteren', het engagement van onze medewerkers om oplossingen te zoeken die de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. Hoe ziet u de toekomst van Janssen? BvZL: Vandaag worden we vooral gezien als een gerespecteerd leverancier van goede en innovatieve geneesmiddelen. Het is echter onze ambitie om te evolueren tot een vertrouwde partner, die op een veel verdergaande wijze betrokken is bij het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt, door bijvoorbeeld naast innovatieve geneesmiddelen ook meer en betere services aan te bieden. Voor bepaalde geneesmiddelen ondersteunen we nu al een 'thuisservice'. Zo is er een bepaald oncologisch geneesmiddel waarvoor de vaak oudere, fragiele patiënt naar het ziekenhuis dient te gaan. Wij maken het mogelijk dat een goed getrainde verpleegkundige, onder het toezicht van een arts, die behandeling thuis kan uitvoeren. Ook voor schizofreniepatiënten ondersteunen wij programma's die hen thuis begeleiden om de therapietrouw te verhogen. We kunnen hierdoor het herval met de helft verminderen, wat resulteert in minder hospitalisaties en dus minder kosten voor de overheid. Wat betekent België voor J&J en omgekeerd? BvZL: Los van de gezondheidswaarde door de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zijn we ook een zeer belangrijke economische factor: een betere productie- en exportpositie, een hogere tewerkstelling. Niet minder dan 4.800 werknemers en gezinnen in België verwerven hun inkomsten dankzij Janssen. Wordt dat door de overheid voldoende naar waarde geschat? CDLP: Ja en neen. Neen, omdat ik vind dat we met onze kennis nog veel meer kunnen samenwerken met de overheid om oplossingen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Ja, omdat Janssen duidelijk op de kaart staat bij de overheid. Welke nieuwe geneesmiddelen zitten zoal in jullie pijplijn? BvZL: Uit een studie (Evaluate Pharma) blijkt dat onze toekomstige pijplijn de beste is in de farma-industrie. Dit is het resultaat van eigen onderzoek en succesvolle acquisities. Xeplion is een nieuw antipsychoticum met voordelen voor zowel de patiënt als de behandelaar. Voor de behandeling van Alzheimer is bapineuzumab in ontwikkeling, een disease-modifying agent waarmee we hopen het ziekteproces significant in de tijd te kunnen uitstellen. Voorts is er abiraterone, een middel voor de behandeling van prostaatkanker bij patiënten die met de huidige middelen uitbehandeld zijn. Bij de infectieziekten, hiv/aids is er TMC278, een middel waar Dr. Paul nog de basis voor heeft gelegd. Een andere grensverleggend geneesmiddel is telaprevir, dat nu in registratie is. Telaprevir in combinatie met twee andere middelen geeft een substantiële verkorting van een zware therapie voor hepatitis C. Tot slot werken we voor diabetes aan canagliflozine, een nieuw middel dat inwerkt op de nier. Hoe ziet u de samenwerking met de artsen en apothekers? BvZL: We hebben in het verleden altijd uitstekend samengewerkt. Dit op basis van wetenschap en vertrouwen. Samen kunnen we een meerwaarde creëren voor de patiënten. Het is belangrijk om de toegang tot de zorgverstrekkers en hun vertrouwen te koesteren. Tot slot, wat maakt Janssen tot een bedrijf waar je voor wilt werken? BvZL: We stellen de patiënt altijd centraal. Onze medewerkers worden niet enkel gemotiveerd door mooie verkoopcijfers, maar bovenal door verhalen over wat onze geneesmiddelen betekenen in het leven van mensen.