...

De apothekers zijn niet onverdeeld gelukkig met hun rol. Ze struikelen over één zinnetje in de communicatie van het FAGG waarin staat dat het niet aan de apotheker is om te controleren of de patiënt al dan niet tot een bepaalde groep behoort en of de hoeveelheid die de patiënt vraagt wel klopt. De apotheker moet alleen informeren en adviseren. Sommige apothekers zijn van mening dat je alleen goed kunt adviseren als het hele plaatje rond is en je dus ook het profiel van de patiënt kunt bekijken.In het nieuwe nucleaire noodplan wordt de predistributiezone voor stabiele jodiumtabletten uitgebreid tot 100 km rond de nucleaire site, of - anders gezegd - over heel België. De jodiumtabletten worden verspreid via de geijkte kanalen. Wel is het zo dat de apotheken die heel dicht bij een nucleaire site (of het IRE) gevestigd zijn een voorraad van minstens twee dozen met 480 tabletten voortdurend in voorraad moeten hebben. Wie verder gelegen is kan twee dozen van 240 tabletten bestellen en kan voortdurend bijbestellen, maar hij is niet verplicht om een minimale voorraad in huis te hebben.Aan wie jodiumtabletten afleveren? Burgers die binnen een perimeter van 20 km rond een nucleaire site of 10 km rond het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen (IRE) wonen en elke vereniging (of het nu om een school, een bedrijf of een winkelcentrum gaat) kan de pillen afhalen. Voor diegenen die verder wonen, gaat de eerste aandacht naar kwetsbare groepen en kindercollectiviteiten zoals kleuterscholen, lagere en middelbare scholen, kinderdagverblijven.... Maar in principe kan elke burger ze komen halen.Wie zijn de kwetsbare groepen1. kinderen jonger dan 18 jaar, en in het bijzonder de jongste kinderen. Deze categorie heeft het meeste kans om schildklierkanker te ontwikkelen na blootstelling aan radioactief jodium; 2. zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. De verhoogde gevoeligheid voor radioactief jodium is er al lang voor de geboorte van het kind; De jongvolwassenen tussen 18 en 40 jaar zijn minder kwetsbaar dan kinderen en lopen een lager risico. Het risico om schildklierkanker te ontwikkelen na blootstelling aan radioactief jodium is zeer laag bij mensen ouder dan 40 jaar, terwijl het risico van schildklierfunctiestoornissen na inname van stabiele jodiumtabletten bij hen net groter is. Mensen met struma, schildklierknobbeltjes of hyperthyreoïdie hebben ook een verhoogde kans op schildklierfunctiestoornissen en moeten contact opnemen met hun huisarts of specialist voor er zich een noodsituatie voordoet. Voor de apothekers Elk afgeleverd doosje stabiele jodiumtabletten moet geregistreerd worden via de software en ondersteund door de naam en het rijksregisternummer van da patiënt. Eén doosje met 10 stabiele jodiumtabletten is goed voor max. 4 personen.Wat kindercollectiviteiten betreft, mag de vertegenwoordiger van een collectiviteit zelf meedelen hoeveel doosjes stabiele jodiumtabletten er nodig zijn, hetzij op basis van een berekening uitgevoerd door de vertegenwoordiger zelf, hetzij met behulp van een berekeningsmodule die beschikbaar is op de website www.nucleairrisico.be.