...

Gemiddeld krijgen in België elk jaar 640 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker en 1429 vrouwen de diagnose baarmoederkanker. Als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt hebben deze patienten een goede prognose en is tot 90 procent na vijf jaar nog in leven. Als er echter uitzaaiingen zijn of als de ziekte terugkeert is het minder rooskleurig. Bij uitzaaiingen of herval zijn er momenteel weinig behandelings-opties en is de gemiddelde overlevingskans minder dan anderhalf jaar. Bestaande behandelingen zijn daarenboven erg agressief en geven behoorlijk wat bijwerkingen. Eigen lichaam In de onderzoekswereld worden grote middelen gemobiliseerd om meer en betere behandelingen te vin­den tegen kanker. De meest onderzochte en veelbelovende piste van het moment is immuuntherapie. Immuuntherapie (anti-PD-1) wordt vandaag reeds ingezet bij bepaalde vormen van huidkanker, longkank­er, nierkanker en leukemie. Bij baarmoeder- en baarmoederhalskankerpatiënten werkt deze behandeling niet even goed - zo blijkt uit onderzoek. Ook combinatietherapieën zijn momenteel druk bestudeerd. Hierbij worden verschillende soorten be­handelingen tegelijkertijd gegeven om zo op meerdere fronten tegelijkertijd de tumoren aan te vallen en onder controle te krijgen. Immuuntherapie kan zo bijvoorbeeld gecombineerd worden met chemotherapie, bestraling, orale geneesmiddelen en/of voedingssupplementen. Welke exacte combinatie werkt voor welk type kanker en patiënt moet worden onderzocht en in kaart gebracht. Immuuntherapie versterkenIn juli 2017 werd op basis van wetenschappelijke studies een specifieke experimentele testfase gestart om immuuntherapie bij baarmoeder- en baarmoederhalskankerpatiënten te versterken via een welbepaalde combinatietherapie. Immuuntherapie is een dure behandeling (gemiddeld 100.000 euro per pa­tiënt per jaar) en verbetering van de resultaten zijn bijgevolg extra interessant. In de recent gelanceerde PRIMMO-studie is ervoor gekozen immunotherapie te combineren met doelgerichte radiotherapie en de ondersteunende werking van vijf bestaande, goedkope orale producten: o.a. het courante hoofdpijn­middel Sedergine, het bij boorlingen en ouderen veel gebruikte supplement D-cure, en "curcumine", een afgeleide van het bekende gele kurkumakruid. Elk middel draagt op een welbepaalde en complementaire manier zijn eigen steentje bij in het complexe pad van de ziektebestrijding. Wat de onderzoekers doen, is uniek. Zij geven medicatie aan uitbehandelde kankerpatiënten die eigenlijk niet voor hen bestemd is. Zo werd een borstkankermedicijn gegeven aan prostaat- en longkankerpatiënten. ,,Ze hadden dezelfde specifieke kenmerken in hun tumor'', vertelt internist-oncoloog Emile Voest.Wettelijk mag het niet: geneesmiddelen voor een bepaalde kankersoort mogen niet aan patiënten met een andere vorm van kanker worden gegeven.DuurSpeciaal voor deze studie hebben tien farmaceuten negentien bestaande geneesmiddelen beschikbaar gesteld, die nu worden 'hergebruikt'. Voest: ,,We weten allemaal dat de ontwikkeling van geneesmiddelen heel duur is. Het is zonde om een al bestaand middel dan op de plank te laten liggen, terwijl we dit breder kunnen inzetten."Hoewel de studie zich specifiek richt op patiënten met baarmoeder- en baarmoederhalskanker kan de behandeling na een succesvolle testfase ook voor andere kankers interessant zijn. Belangrijk is dat deze nieuwe combinatietherapie na een gunstige evaluatie snel ingevoerd kan worden. De vijf aanvullende medicijnen zijn immers al beschikbaar op de markt. Lange, dure administratieve processen worden zo vermeden. En het resultaat kan snel naar de patiënt. Unieke samenwerkingKom op tegen Kanker slaat samen met het Antikankerfonds en vier grote ziekenhuizen de handen in elkaar om deze studie praktisch mogelijk te maken en te financieren. Kom op tegen Kanker stopt 640.000 euro in het project, goed voor bijna één derde van het benodigde budget voor het onderzoek. Het Antikanker­fonds coördineert het wetenschappelijke onderzoekt en voorziet de benodigde bijkomende fondsen. De eerste resultaten worden binnen twee jaar verwacht, afhankelijk van het verloop.