...

Luc Coppens, die tot voor kort de Farmabeurs in goede banen leidde maar vorig jaar door Theo Dierickx is opgevolgd, neemt als voorzitter de dagelijkse leiding in handen. Karel Buelens wordt algemeen directeur en Bernard De Ruyck directeur informatica en innovatie. Karel Buelens draagt de eindverantwoordelijkheid over de interne organisatie en heeft de financiële leiding. Bernard De Ruyck blijft de leiding over de ICT-afdeling uitvoeren en staat verder in voor de externe contacten op nationaal en Vlaams niveau en voor het uitwerken van nieuwe multidisciplinaire projecten. Luc Coppens bewaakt als voorzitter het belang van de apotheker in overeenstemming met de missie, visie en strategie van KAVA.