...

Michel Horn, vicevoorzitter van NAREDI en vader van dit initiatief, verheugt zich over deze verjaardag: "20 jaar wettelijkheid voor onze producten: wat een onmiskenbaar succes. Samen met het KB van 3 maart 1992 omtrent "Nutriënten" - reeds 25 jaar oud! - bestaat geen enkel ander reglement omtrent voedingssupplementen al zo lang. In de jaren '90 zijn een handvol ondernemers beginnen nadenken over een wettelijk en ambitieus kader. Het ging over de geloofwaardigheid van onze sector. NAREDI is trouwens ontstaan uit dit initiatief".Het is overduidelijk dat deze wetgeving gunstig is voor alle betrokkenen in België. Door een dubbel systeem van verplichte wettelijke controle uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid en het FAVV, beschikt de verbruiker vandaag over geloofwaardige en wetenschappelijk ontwikkelde producten. Dit verklaart waarom gedurende de voorbije 20 jaar België geen enkel incident of geen enkele crisis heeft moeten betreuren.Veel vroeger dan gelijk waar in Europa heeft België het wettelijk statuut van de planten gekaderd. Dr. Philippe Mortier, Directeur-generaal DG4: "België is pionier en wenst dit te blijven, onder meer door de recente uitbreiding van de lijst van de toegelaten planten. Ook heeft België in samenwerking met 2 andere lidstaten (Frankrijk en Italië) het BELFRIT-project geïnitieerd. Dit project heeft ook bij andere Europese landen belangstelling gewekt. Reeds in 2002 heeft Europa zich op de Belgische ervaring geïnspireerd om een wettelijk kader uit te bouwen. België blijft een model voor de overige lidstaten".Paul Coussement, Voorzitter NAREDI besluit: "Gedurende reeds meer dan 20 jaar zijn we fier over onze producten. De bij NAREDI aangesloten leden groeien en innoveren onophoudelijk. Onze leden blijven de federatie inspireren en vooruit stuwen, dit ter versterking van het imago en de kwaliteit van onze producten, met respect voor de steeds evoluerende reglementering."