...

Kinderen kunnen zeer snel codeïne metaboliseren naar morfine. Omdat er een aantal gevallen zijn bekendgeraakt van ademhalingsdepressie bij kinderen die post-operatief codeïne werd toegediend als pijnbestrijding, wil het EMA zo snel mogelijk ingrijpen. Kaukasisch Onderzoek heeft al uitgewezen dat 6,5 procent van de Kaukasische bevolking ultrasnelle CYP2D6-metaboliseerders zijn. De snelheid van het metabolisme is duidelijk rasgebonden. Maar recentelijk is ook gebleken dat er een verhoogd risico is op morfine-toxiciteit als codeïne wordt toegediend aan kinderen na een operatie. In een klein aantal gevallen is immers een levensbedreigende of zelfs fatale ademhalingsdepressie vastgesteld. Het ging daarbij om kinderen die kennelijk ultrasnelle metaboliseerders waren en aan wie na een operatieve verwijdering van de amandelen of de adenoïden in de behandeling van obstructieve slaapapneu, codeïne werd toegediend. Baten en risico's Het EMA wil deze nieuwe informatie nu gebruiken om een nieuwe baten-risicoverhouding vast te leggen voor het gebruik van codeïnebevattende geneesmiddelen voor post-operatieve pijnbestrijding bij kinderen.