...

Het Kinderformularium is een erg populaire online database over geneesmiddelen en kinderen. Vaak ontbreken in de bijsluiters gegevens over het gebruik van het geneesmiddel bij kinderen. De middelen werden wel uitvoerig op volwassenen getest, maar niet op kinderen. Maar een kinderlichaam reageert vaak anders op geneesmiddelen dan volwassenen. Het Kinderformularium bundelt bestaande wetenschappelijke kennis over de toepassing van geneesmiddelen op kinderen. Artsen en apothekers die het Kinderformularium consulteren kunnen op die manier geneesmiddelen toch op een veilige en wetenschappelijk onderbouwde manier aan kinderen toedienen. Het Kinderformularium werd pas in 2008 ontwikkeld door het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Het ministerie van Volksgezondheid had toen startfinanciën voorzien maar had er meteen aan toegevoegd dat er andere middelen moesten gezocht worden om het voortbestaan van het formularium te garanderen. Uiteindelijk werd beslist dat de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars samen voor een oplossing zouden zoeken om het formularium verder te financieren. Op dit moment vinden we in het formularium ruim 600 van de meest gangbare geneesmiddelen, voorzien van een dosisadvies voor kinderen. Soms is er ook nog meer informatie opgenomen in de lijst. De lijst wordt gemiddeld één miljoen keer per jaar door artsen en apothekers geconsulteerd en dat is ruim voldoende om het voortbestaan ervan te bepleiten. Maar daar was geld voor nodig en het is zwaar onderhandelen geweest vooraleer er nu eindelijk een akkoord uit de bus is gekomen. Het cofinancieringsmodel dat nu is ondertekend, geldt voor drie jaar. De ene helft van de kosten wordt door de beroepsverenigingen gedragen, de andere helft door de zorgverzekeraars. Alle partijen hebben de intentie uitgesproken om die financiering over drie jaar te verlengen, als het formularium ook verder zo intensief wordt geconsulteerd.