...

Even ter herinnering: iedereen was en is het erover eens dat deze Falsified Medicines Directive voor ons land een haast overbodige verplichting is. België maakt immers al zeer consciëntieus gebruik van de barcode bij geneesmiddelen en elk voorgeschreven en/of terugbetaald geneesmiddel wordt nu al ingescand. Maar België maakt nu eenmaal deel uit van Europa en niet alle Europese landen hadden tot nog toe een systeem om echte van vervalste geneesmiddelen te onderscheiden. Vandaar dit Europese systeem waarbij overal in Europa op dezelfde manier geneesmiddelen moeten geregistreerd en gemarkeerd worden.Door deze richtlijn worden de apothekers verplicht om de authenticiteit van een geneesmiddel na te gaan vooraleer ze dat afleveren aan de patiënt. De apotheker moet daarom de 2D-datamatrix die op elke nieuwe verpakking van een voorschriftplichtig of terugbetaald geneesmiddel staat, inscannen. Die gegevens worden onmiddellijk vergeleken met de gegevens in het verificatiesysteem van de Belgian Medication Verificaton Organisation (BeMVO). Die is verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van het Medicines Verification systeem in België. Maar om die gegevens na te kijken, moet de apotheker natuurlijk aangesloten zijn bij de BeMVO en kennelijk zijn nog niet alle apothekers in orde met die aansluiting.Apothekers die administratief nog niet in orde zijn, moeten asap het toegangsaanvraagformulier invullen en de toegangsvoorwaarden (in het Engels, de NAP of NMVS Access Policy) aanvaarden. De aansluiting kan gebeuren voor de solitaire apotheker, of per groep apothekers. De site van de BeMVO is vrij duidelijk en leidt u doorheen de procedure. Heel wat software-providers hebben bovendien zelf al actie ondernomen om de overgang gemakkelijker te maken.Heel wat geneesmiddelenproducenten zijn overigens al overgestapt op het 2D-datamatrixsysteem. Het is een goed idee om het inscannen daarvan alvast eens te proberen.