...

De online apotheek is een mooie toekomst beschoren. Dat moeten we toch geloven als we de nieuwsberichten van de laatste weken beluisterden waarin werd gesteld dat één online apotheek goed is voor de omzet van 40 reguliere officina's. De helft van de bestellingen gaat weliswaar richting buitenland, maar dan blijft er nog veel over. APB heeft nu klacht ingediend bij het FAGG. In de interviews en artikels werd immers duidelijk dat de patiënt die online zijn (genees)middelen bestelt, die in een punt naar keuze mag afhalen. Dat kan bijvoorbeeld een krantenwinkel zijn. APB stelt dat dit volledig indruist tegen de geest van de wetgeving over de verkoop van geneesmiddelen via internet. Dat heeft APB alvast correct geformuleerd. 'Tegen de geest van de wetgeving' want het is nu alvast duidelijk dat die wetgeving hiaten vertoont waardoor, volgens de letter van de wet, de producten inderdaad eender waar kunnen worden afgeleverd, als de naam van de patiënt ten minste op de verpakking staat.