...

Een van de heikele punten is de (on)beschikbaarheid van de geneesmiddelen in de categorie van 'goedkoopste' middelen. Onkelinx heeft laten weten dat, als geen van de geselecteerde 'goedkoopste geneesmiddelen' voorhanden is, de apotheker het recht heeft om op eigen initiatief een geneesmiddel af te leveren dat niet in de cluster van goedkoopste geneesmiddelen is ondergebracht. De apotheker moet dat wel op het voorschrift vermelden. De apothekerssoftware is op dit moment echter niet voorzien op deze aanpassing. Daarom zal de apotheker, in dat geval, een formulier 30 afleveren en op dat formulier de reden vermelden.