...

Jarenlang zat het VK met een probleem met paracetamol: het was een bijzonder populair middel om zelfmoord te plegen door overdosering. Zij die er niet aan doodgingen, kregen vaak andere problemen. Hun lever liet het uiteindelijk afweten en de patiënten waren gedoemd om op de transplantatielijst te belanden. Kleine pakjes Eind jaren '90 vond de overheid dat het zo niet langer kon en ze paste de wetgeving aan. Een verpakking met paracetamol mocht niet langer groter zijn dan 32 tabletten, als ze in een apotheek werd verkocht en maximaal 16 tabletten op verkooppunten buiten de farmacie. Helft minder doden Aan het einde van de rit konden de wetenschappers zwart op wit aantonen dat er een significante daling is van overlijdens te wijten aan paracetamol in Engeland en Wales. Per kwartaal stierven gemiddeld 17 burgers minder, vergeleken met de controleperiode voor de maatregel van kracht was. Dat wil zeggen dat het aantal overlijdens dat gerelateerd is aan misbruik van paracetamol in 11 jaar met 43 procent zijn gedaald. Wat de levertransplantaties betreft ziet men een daling van maar liefst 61 procent. Nog kleiner De onderzoekers zijn opgetogen over dit resultaat maar hun enthousiasme wordt wel degelijk getemperd door de toch nog altijd vele doden die vallen door een overdosis met paracetamol. Jaarlijks zijn er nog altijd meer dan 120 Britten die een einde aan hun leven maken door paracetamol te slikken. De onderzoekers benadrukken dan ook dat de goede evaluatie niet mag leiden tot laksheid, maar dat de wet zelfs nog moet verstrengd worden. Nog kleinere verpakkingen met tabletten kunnen het aantal paracetamoldoden nog verder doen dalen.