...

Voor de APB is dat een hele eer. "Dit komt op een cruciaal moment voor ons beroep, aangezien in 2023 verschillende belangrijke kwesties op Europees niveau zullen worden besproken", luidt het in een persbericht. ​"Onze voorzitter ademt het beroep van officina-apotheker uit. Hoe kan het ook anders als je weet dat zijn beide ouders apotheker waren, en dat zijn echtgenote ook apotheker is? Koen ​studeerde af in 2001 en werkte vervolgens, in verschillende apotheken. In 2007 trad hij in dienst bij APB, eerst op de Wetenschappelijke dienst, daarna op de dienst 'Tarieven en terugbetalingen'. In 2016 werd Koen, die bekend staat om zijn ijzersterke dossierkennis, verkozen tot secretaris-generaal van APB. In november 2020 werd hij voorzitter van APB. Zijn verkiezing tot PGEU-voorzitter is een mooie erkenning. Het is ook een mooie opportuniteit voor APB om bepaalde kwesties die een grote impact kunnen hebben op de dagelijkse werking van onze apotheken op Europees niveau aan te kaarten en te verdedigen." Health Data Space​In zijn dankwoord gaf Koen Straetmans meteen aan waar zijn prioriteiten liggen: "De aanstaande herziening van de Europese farmaceutische wetgeving en de onlangs aangenomen verordening over de Europese Health Data Space zullen een belangrijke invloed hebben op onze sector. Ik wil er samen met alle PGEU-leden en -medewerkers voor zorgen dat de standpunten van de officina-apothekers gehoord worden en dat het nieuwe wettelijk kader ons zal helpen in onze dagelijkse apotheekpraktijk. We moeten garanties hebben dat de nieuwe wetgeving tot effectieve maatregelen leidt om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te verbeteren en tekorten te verminderen.""We moeten ook zekerheid hebben dat de oprichting van de Europese 'Health Data Space' de digitale transformatie vorm zal geven op een manier die apothekers echt ondersteunt, interprofessionele samenwerking bevordert, gegevensbescherming garandeert, maar ook transparantie garandeert en het verzamelen van gegevens vergemakkelijkt om het besluitvormingsproces te verbeteren en de medische vooruitgang te bevorderen."Persbericht APB