...

Het idee kwam van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In een rapport stelde die vast dat in de ouderenzorg de deskundigheid van de zorgverleners achterblijft als het om complexe zorgvragen gaat. De zorgverleners zijn daar te weinig voor opgeleid.Er is wel bijscholing, maar die is vrij duur. En instellingen krijgen, ook in Nederland, steeds minder middelen om te investeren in bijscholing van de werknemers. Daarom zijn de prijzen van drie populaire en noodzakelijke bijscholingen verlaagd. Het gaat om 'medicatieveiligheid in de praktijk', 'signaleren en Beheer eigen medicatie' en 'werken aan een beter medicijngebruik'.