...

In oktober 2012 ging professor Arthur Vleugels, hoofd van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (CZV) van de KULeuven op emeritaat. Al snel werd duidelijk dat het CZV ging hervormd worden en nu is de kogel door de kerk. Het nieuwe LIGB is opgebouwd rond vijf pijlers en wil de expertise rond gezondheidszorgbeleid die wat versnipperd zat binnen de KULeuven en UZ Leuven opnieuw bundelen.Vijf pijlers De KULeuven start in oktober het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) op. In dit kersverse instituut komt het wetenschappelijk onderzoek naar de beleidsaspecten van de gezondheidszorg samen. De algemene leiding van het LIGB is in handen van professor Dirk De Ridder. Professor De Ridder geniet vooral bekendheid als strategisch coördinator van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven. Hij wordt binnen afzienbare tijd ook diensthoofd urologie aan de UZ Leuven. Een eerste pijler binnen het LIGB, 'organisatie en financiering', staat onder leiding van professor gezondheidseconomie Katrien Kesteloot. Zij is ook verbonden aan het kabinet van minister De Block én één van de architecten van de nieuwe ziekenhuisfinanciering. Aan het hoofd van de tweede pijler, 'kwaliteit en patiëntveiligheid' staat professor Kris Vanhaecht. Vanhaecht verwierf vooral faam voor zijn (internationale) werk inzake clinical pathways. De leiding van de afdelingen 'communicatie' en 'medisch recht' zijn eveneens in handen van bekende namen, respectievelijk professor Chantal Van Audenhove en professor Herman Nijs. De afdeling 'ethiek' staat onder leiding van professor Kris Dierickx.Bekende namen Over de pijlers heen komt alles wat met onderwijs te maken heeft bij professor Walter Sermeus te liggen. Voor permanente vorming werkt het LIGB interuniversitair samen met de UGent, het UZGent en het UZLeuven binnen www.zorgbeleid.be, een samenwerkingsvorm die het afgelopen academiejaar opgestart werd. Behalve de diensthoofden wist het nieuwe instituut nog enkele zeer bekende namen te strikken: de professoren Dirk Ramaekers (medisch directeur Jesse Ziekenhuis Hasselt), Johan Kips (Zorgnet Vlaanderen), Bart Vandenbosch (hoofd ICT UZ Leuven), Philippe Vandekerckhove (hoofd Rode Kruis Vlaanderen) enz. Ook dokter Herwig Van Dijck -ondervoorzitter Vlaamse Vereniging Hoofdgeneesheren- is van de partij. Het nieuwe instituut telt een twintigtal assistenten en wetenschappelijke medewerkers. De officiële opening heeft plaats op 28 september.