...

"Voor ons is de boodschap die moet worden overgebracht, erg duidelijk", stelt apr. Dieter Stas, projectverantwoordelijke bij de KFK. "Het is een dienst die openstaat voor alle apotheken en die door de huisapotheker zal worden aangeboden aan de patiënt, maar wel via het bpostplatform 'bpost op afspraak'. Er zal een dienstverlening worden uitgewerkt die rekening houdt met de wettelijke en deontologische aspecten van het apothekersberoep met als doel de thuislevering van medicatie bij minder mobiele zorgbehoevenden. Vanzelfsprekend zal erover gewaakt worden dat de onontbeerlijke farmaceutische zorg voor de patiënt verzekerd blijft. De patiënt blijft ook volledig vrij om zijn eigen huisapotheker naar keuze aan te duiden. Dit project kadert dan ook helemaal in de geest van de TOP-krachtlijnen van het Vlaams Apothekers Netwerk", zegt apotheker Dieter Stas. Hoewel het te verwachten valt dat de nieuwe service 'bpost op afspraak' zeer snel over heel België verspreid zal worden, ziet het ernaar uit dat de geneesmiddelen- verstrekking pas later zal volgen. "We moeten samenwerken om meer mensen in de toekomst op een kwalitatieve en efficiënte manier te helpen om hun autonomie te behouden in hun boodschappenactiviteiten. De rol van bpost daarin is om de zorgsector en de zorgbehoevenden op logistiek vlak te ondersteunen", besluit Katline Cauwels van bpost.